Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
To szczególnie wygodne rozwiązanie, na które w przypadku studiów podyplomowych możesz zdecydować się już na etapie rekrutacji.
IOS pozwala elastycznie kształtować harmonogram studiów podyplomowych. Dzięki niemu, możesz uczyć się w dogodnie wybranym czasie, korzystając jedynie z platformy e-learningowej. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne materiały dydaktyczne!


Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu podanych poniżej poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Studia nadają uprawnienia do nauczania "języka łacińskiego i kultury antycznej" w szkołach ponadpodstawowych (liceum i technikum).


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają trzy semestry.


Praktyczna nauka języka łacińskiego
Gramatyka j. łacińskiego z elementami opisowej
Historia starożytnej Grecji i Rzymu
Mitologia grecka i rzymska
Filozofia starożytna
Literatura antyczna
Religie świata antycznego
Kultura i tradycje antyczne
Tłumaczenie oryginalnych tekstów łacińskich
Współczesne recepcje antyku w kulturze polskiej i światowej
Technologie informacyjne w edukacji
Podstawy dydaktyki
Metodyka nauczania j. łacińskiego i kultury antycznej
Treści i warunki realizacji podstawy programowej j. łacińskiego i kultury antycznej
Emisja głosu - profilaktyka

Praktyka pedagogiczna – 60 godzin.

Łączna liczba godzin - 455 (155h wykładów + 240h ćwiczeń + 60h praktyk)
60 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych3900 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]