Nauczanie przedmiotów na kierunku technik programista (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w zawodzie określonym planem studiów oraz do nauczania przedmiotów objętych programem studiów.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają trzy semestry – 425 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 150 godzin


CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

 
ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Podstawy pedagogiki
Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi – INF.03
Tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych – INF.03
Programowanie aplikacji internetowych INF-03
Tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią – INF.03
Projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych INF-04
Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych INF-04
Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych INF-04
Język angielski zawodowy
Metodyka kształcenia zawodowego
Biznesplan
Emisja głosu
Praktyka (150 godzin)

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne