Administracja publiczna (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.

Studia podyplomowe Administracja publiczna to kierunek przeznaczony dla osób, które już pracują lub chciałyby pracować w administracji publicznej. Zakres wiedzy obejmuje prawo administracyjne, zagadnienia dotyczące funkcjonowania państwa czy finanse publiczne. Często w programach studiów znajdują się zagadnienia dotyczące europeizacji administracji oraz prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego. Student, który ukończył studia podyplomowe otrzymuje świadectwo z wykazem przedmiotów i średnią ocen, co stanowi znakomity dokument potwierdzający podniesienie Twoich kwalifikacji.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają dwa semestry.


Podstawy prawoznawstwa
Podstawy makro i mikroekonomii
Podstawy prawa cywilnego, umowy w administracji
Prawo ustrojowe administracji publicznej , organizacja i zadania
Zarządzanie w administracji publicznej
Prawo administracyjne materialne
Procedury administracyjne
Prawo finansów publicznych
Polityka regionalna Polski i UE
Prawo zamówień publicznych
Prawo podatkowe
Prawo pracy dla urzędników administracji publicznej
Akty prawa miejscowego
Pomoc publiczna
Partnerstwo-publiczno-prywatne i partnerstwo publiczno-społeczne

Staż – 30 godzin

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Umowa zwykła4900 złotych5350 złotych5500 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]