Administracja publiczna (CH)

ADRESACI:

Studia podyplomowe Administracja publiczna to kierunek przeznaczony dla osób, które już pracują lub chciałyby pracować w administracji publicznej. Zakres wiedzy obejmuje prawo administracyjne, zagadnienia dotyczące funkcjonowania państwa czy finanse publiczne. Często w programach studiów znajdują się zagadnienia dotyczące europeizacji administracji oraz prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego. Student, który ukończył studia podyplomowe otrzymuje świadectwo z wykazem przedmiotów i średnią ocen, co stanowi znakomity dokument potwierdzający podniesienie Twoich kwalifikacji.

Cel studiów:

Jeżeli zatem chcesz pracować w administracji państwowej, pełnić stanowiska kierownicze w tym sektorze lub czujesz, że Twoja wiedza w tym zakresie wymaga jeszcze uzupełnienia to Administracja publiczna jest kierunkiem, który może otworzyć wiele możliwości.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają dwa semestry – 230 godzin zajęć

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 900 zł (lub 2 raty po 2 175 zł lub 4 raty po 1 125 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.   

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy prawoznawstwa
Podstawy makro i mikroekonomii
Podstawy prawa cywilnego, umowy w administracji
Prawo ustrojowe administracji publicznej , organizacja i zadania
Zarządzanie w administracji publicznej
Prawo administracyjne materialne
Procedury administracyjne
Prawo finansów publicznych
Polityka regionalna Polski i UE
Prawo zamówień publicznych
Prawo podatkowe
Prawo pracy dla urzędników administracji publicznej
Akty prawa miejscowego
Pomoc publiczna
Partnerstwo-publiczno-prywatne i partnerstwo publiczno-społeczne

Staż – 30 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne