Plastyka i technika (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Adresatem studiów są osoby legitymujące się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia z przedmiotu Plastyka i technika  na wszystkich poziomach kształcenia bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza pod względem merytorycznym oraz dydaktyczno-metodycznym do prowadzenia zajęć z przedmiotu Plastyka i technika. Ponadto celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy pozwalającej w sposób atrakcyjny wprowadzić uczniów w świat sztuki i techniki.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Studia trwają trzy semestry.


MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Podstawy dydaktyki

Emisja głosu

Etyka zawodu nauczyciela

Technologie informacyjne w edukacji


MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

Pedagogika sztuki

Psychopedagogika twórczości

Dydaktyka nauczania techniki

Dydaktyka nauczania plastyki

Podstawy wiedzy o sztuce

Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych

Metody pracy twórczej z uczniem

Historia kultury i sztuki współczesnej

Filozofia sztuki

Dydaktyka estetyki

Fotografia i projektowanie graficzne

Diagnozowanie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie

Metody i formy arteterapii

Projektowanie i dokumentacja techniczna

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy mechaniki

Technologie obróbki materiałów

Historia postępu technicznego

Żywienie człowieka

Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy

Praktyka – 120 godzin

Łączna liczba godzin - 685 (205h wykładów + 360h ćwiczeń + 120h praktyk)
70 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła 4800 złotych5200 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)4560 złotych4940 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)4320 złotych4680 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]