Plastyka i technika (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe na kierunku Plastyka i technika skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Plastyka i technika otrzymuje kwalifikacje do nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA:

Wkrótce

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

Wkrótce

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Wkrótce

Poproś o dokumenty rekrutacyjne