Plastyka i technika (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe na kierunku Plastyka i technika skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Absolwent studiów Plastyka i technika otrzymuje kwalifikacje do nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 500 zł przy płatności jednorazowej (3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy dydaktyki

Emisja głosu

Etyka zawodu nauczyciela

Technologie informacyjne w edukacji

Pedagogika sztuki

Psychopedagogika twórczości

Dydaktyka nauczania techniki

Dydaktyka nauczania plastyki

Podstawy wiedzy o sztuce

Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych

Metody pracy twórczej z uczniem

Historia kultury i sztuki współczesnej

Filozofia sztuki

Dydaktyka estetyki

Fotografia i projektowanie graficzne

Diagnozowanie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie

Metody i formy arteterapii

Projektowanie i dokumentacja techniczna

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy mechaniki

Technologie obróbki materiałów

Historia postępu technicznego

Żywienie człowieka

Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy

Praktyka – 120 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne