Psychologia pracy i sądowa (UNS)

Po więcej informacji proszę o kontakt na adres biuro@edusfera.edu.pl

CZAS TRWANIA:

2 semestry,

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

4700 zł

METODA ZAJĘĆ:

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Wkrótce

Poproś o dokumenty rekrutacyjne