Psychologia pracy i sądowa (UNS)

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia a prawo pracy
Psychologiczne zagadnienia rynku pracy
Psychologia społeczna
Zasoby i wymogi pracy
Komunikacja w organizacji
Struktura zmiana i rozwój w organizacji
Dobór i ocena kadr
Adaptacja, wdrażanie i planowanie kariery
Psychologia podejmowania decyzji
Kierowanie i przywództwo w organizacji
Doskonalenie pracowników
Systemy motywacyjne
Postawy i zachowania organizacyjne
Rozwiązywanie konfliktów
Coaching i mentoring w organizacji
Psychologia w biznesie
Psychologia a prawo
Teoria opiniowania. Prawa i obowiązki biegłego
Jednostka i rodzina w obszarze stosowania prawa
Wywiad diagnostyczny – planowanie, prowadzenie, interpretacja
Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych
Podstawy neuropsychologii
Podmiotowe i relacyjne aspekty zaburzeń zachowania
Zaburzenia u dzieci i młodzieży i ich diagnoza
Zaburzenia rozwoju dziecka i adolescenta – specyfika diagnozy
Diagnoza psychologiczna dla celów sądowych
Zjawisko i diagnoza krzywdzenia dziecka - dziecko jako świadek
Mediacje w sprawach karnych i cywilnych
Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych
Opiniowanie w sprawach nieletnich
Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw
Diagnostyka psychologiczno-penitencjarna
Dylematy etyczne w pracy psychologa biegłego sądowego
Pomoc psychologiczna uczestnikom postępowania sądowego

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Umowa zwykła4700 złotych5000 złotych5200 złotych
Umowa zniżkowa 5% (szczegóły dotyczące rabatów)4465 złotych4750 złotych4940 złotych
Umowa zniżkowa 10% (szczegóły dotyczące rabatów)4230 złotych4500 złotych4680 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]