Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe na kierunku Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, pedagogiki, kierunków humanistycznych i medycznych.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Psychologia kliniczna i społeczna dla nauczycieli jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych metod i narzędzi diagnostycznych w placówkach oświatowych i instytucjach pomocy socjalnej w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych wymiarach funkcjonowania dzieci i młodzieży, problematyki wychowawczej, profilaktyki zdrowia psychofizycznego, psychoedukacji i pedagogizacji rodziny.

Efekty kształcenia: Słuchacz potrafi wybrać i dostosować daną metodę i narzędzie diagnostyczne do aktualnych potrzeb i prezentowanych dysfunkcji ucznia i zgłaszanych przez rodzinę trudności. Potrafi pokierować całym procesem terapeutycznym w oparciu o współpracę z różnymi specjalistami oraz zaproponować krótkoterminowe i interwencyjne metody terapeutyczne wraz opracowaniem zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem i jego rodziną.

Kadrę kierunku będą stanowić teoretycy i praktycy-magistrowie Psychologii oraz nauk pedagogicznych, psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Po więcej informacji zapraszamy na kontakt: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Zaburzenia zachowania i emocji na różnych etapach rozwojowych

Choroby wieku dziecięcego – profilaktyka i promocja zdrowia

Diagnoza psychosomatyczna dzieci i młodzieży

Psychoedukacja i profilaktyka społeczna w szkole

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Rodzina dysfunkcjonalna – przemoc i uzależnienia w środowisku dziecka

Etyka zawodowa specjalistów szkolnych

Komunikacja i pedagogizacja rodziców – systemowe wsparcie rodziny

Interwencja kryzysowa w szkole

Neurodydaktyka z elementami neurobiologii

Techniki relaksacyjne z elementami treningu mentalnego

Diagnoza i terapia zaburzeń neurorozwojowych

Techniki poznawczo-behawioralne w korekcji zachowań trudnych

Emisja Głosu

Socjoterapia z elementami resocjalizacji w środowisku szkolnym

Współpraca szkoły z instytucjami pomocowymi

Wypalenie zawodowe z elementami pracowniczego wsparcia psychologicznego

Pediatryczna Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Socjologia wychowania z elementami socjometrii

Praktyka Zawodowa – 60 godzin

1 rata2 raty4 raty
Umowa zwykła3900 złotych4100 złotych4400 złotych
Umowa zniżkowa 5%3710 złotych3900 złotych4180 złotych
Umowa zniżkowa 10%3510 złotych3700 złotych3960 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]