Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu (WSHE w Brzegu)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, logopedii lub kierunków medycznych i umożliwiają terapeucie wyspecjalizowanie się w kierunku diagnozy i terapii zaburzeń lękowych oraz zaburzeń płynności mowy.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu metod i narzędzi diagnostycznych w obrębie zaburzeń lękowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych stosowanych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, oświacie oraz rozpoznawania dysfunkcji neurologopedycznych i całościowych zaburzeń rozwoju mających wpływ na rozwój, produkcję i płynność mowy. Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom całościowej wiedzy na temat najnowszych technik diagnozowania zaburzeń lękowych mających wpływ na komunikację werbalną i nabycie umiejętności współpracy z pracownikami medycznymi, a także rodzinami pacjentów obciążonych fobią społeczną, która przekłada się na budowanie komunikacji międzyludzkiej.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Po więcej informacji zapraszamy na kontakt: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Biologiczne podstawy zachowania z elementami neurodydaktyki

Charakterystyka i przyczyny zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

Charakterystyka i przyczyny zaburzeń lękowych u osób dorosłych

Diagnoza i terapia rodziny dziecka z zaburzeniami lękowymi

Diagnoza różnicowa zaburzeń lękowych Metody pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami lękowymi

Metody pracy terapeutycznej z dorosłymi z zaburzeniami lękowymi

Współpraca psychologa z instytucjami oświatowymi i ochrony zdrowia w zaburzeniach lękowych

Proces diagnostyczny w mutyźmie, typologia i przyczyny

Mutyzm a całościowe zaburzenia rozwoju

Metody terapeutyczne w mutyźmie

Diagnoza i terapia psychologiczno-logopedyczna osób dorosłych z mutyzmem

Diagnoza i przyczyny jąkania u dzieci i młodzieży Zaburzenia płynności mowy – aspekt emocjonalny, neurogenny i logopedyczny

Terapia zaburzeń płynności mowy u dzieci i młodzieży

Zaburzenia płynności mowy u dorosłych – przyczyny, typologia, diagnoza i metody terapeutyczne

Emisja głosu

Wsparcie instytucjonalne, edukacyjne i społeczne dla osób z zaburzeniami płynności mowy

Etyka zawodu psychologa i logopedy.

Zasady prowadzenia działalności terapeutycznej w Polsce.

Praktyka Zawodowa – 30 godzin

 

Łączna liczba godzin - 250 (100 h wykładów + 120h ćwiczeń + 30h praktyk)  

 

40 punktów ECTS

Cena za całość studiów.

Opłata wpisowa


180zł

Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem3100zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]