Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu (WSHE)

ADRESACI:

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna
zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu skierowane są do osób,
które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, logopedii lub
kierunków medycznych i umożliwiają terapeucie wyspecjalizowanie
się w kierunku diagnozy i terapii zaburzeń lękowych oraz zaburzeń
płynności mowy.


Celem studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i terapia
psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu
jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z
zakresu metod i narzędzi diagnostycznych w obrębie zaburzeń
lękowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych stosowanych w
ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, oświacie oraz
rozpoznawania dysfunkcji neurologopedycznych i całościowych
zaburzeń rozwoju mających wpływ na rozwój, produkcję i płynność
mowy. Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom całościowej
wiedzy na temat najnowszych technik diagnozowania zaburzeń
lękowych mających wpływ na komunikację werbalną i nabycie
umiejętności współpracy z pracownikami medycznymi, a także
rodzinami pacjentów obciążonych fobią społeczną, która przekłada się
na budowanie komunikacji międzyludzkiej.


Efekty kształcenia: Słuchacz potrafi wybrać i dostosować daną
metodę i narzędzie diagnostyczne do aktualnych potrzeb i
prezentowanych dysfunkcji pacjenta i zgłaszanych trudności w
zakresie zaburzeń lękowych i logopedycznych w każdej grupie
wiekowej. Potrafi pokierować całym procesem terapeutycznym w
oparciu o współpracę z różnymi specjalistami i instytucjami
pomocowymi oraz zaproponować metody terapeutyczne wraz z
opracowaniem dla pacjenta opinii o jego stanie zdrowia i zaleceń.

Kadrę kierunku będą stanowić teoretycy i praktycy-magistrowie
Psychologii i logopedzi, neurologopedzi, psychoterapeuci,
psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, lekarze psychiatrzy i inni
specjaliści medyczni.


Warunki przyjęcia: tytuł licencjata lub magistra psychologii,
logopedii, lub kierunków medycznych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 174 godziny (w tym 60 godzin praktyk), 83 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3150 zł (lub 3 raty po 1100 złotych oraz 10 rat po 340 złotych)

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Biologiczne podstawy zachowania z elementami neurodydaktyki

Charakterystyka i przyczyny zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

Charakterystyka i przyczyny zaburzeń lękowych u osób dorosłych

Diagnoza i terapia rodziny dziecka z zaburzeniami lękowymi

Diagnoza różnicowa zaburzeń lękowych

Metody pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami lękowymi

Metody pracy terapeutycznej z dorosłymi z zaburzeniami lękowymi

Współpraca psychologa z instytucjami oświatowymi i ochrony zdrowia w zaburzeniach lękowych

Proces diagnostyczny w mutyźmie, typologia i przyczyny

Mutyzm a całościowe zaburzenia rozwoju

Metody terapeutyczne w mutyźmie

Diagnoza i terapia psychologiczno-logopedyczna osób dorosłych z mutyzmem

Diagnoza i przyczyny jąkania u dzieci i młodzieży

Zaburzenia płynności mowy – aspekt emocjonalny, neurogenny i logopedyczny

Terapia zaburzeń płynności mowy u dzieci i młodzieży

Zaburzenia płynności mowy u dorosłych – przyczyny, typologia, diagnoza i metody terapeutyczne

Emisja głosu

Wsparcie instytucjonalne, edukacyjne i społeczne dla osób z zaburzeniami płynności mowy

Etyka zawodu psychologa i logopedy. Zasady prowadzenia działalności terapeutycznej w Polsce.

Praktyka Zawodowa – 60 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne