Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, logopedii lub kierunków medycznych i umożliwiają terapeucie wyspecjalizowanie się w kierunku diagnozy i terapii zaburzeń lękowych oraz zaburzeń płynności mowy.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń lękowych, jąkania i mutyzmu jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu metod i narzędzi diagnostycznych w obrębie zaburzeń lękowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych stosowanych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, oświacie oraz rozpoznawania dysfunkcji neurologopedycznych i całościowych zaburzeń rozwoju mających wpływ na rozwój, produkcję i płynność mowy. Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom całościowej wiedzy na temat najnowszych technik diagnozowania zaburzeń lękowych mających wpływ na komunikację werbalną i nabycie umiejętności współpracy z pracownikami medycznymi, a także rodzinami pacjentów obciążonych fobią społeczną, która przekłada się na budowanie komunikacji międzyludzkiej.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Po więcej informacji zapraszamy na kontakt: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Biologiczne podstawy zachowania z elementami neurodydaktyki

Charakterystyka i przyczyny zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

Charakterystyka i przyczyny zaburzeń lękowych u osób dorosłych

Diagnoza i terapia rodziny dziecka z zaburzeniami lękowymi

Diagnoza różnicowa zaburzeń lękowych

Metody pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami lękowymi

Metody pracy terapeutycznej z dorosłymi z zaburzeniami lękowymi

Współpraca psychologa z instytucjami oświatowymi i ochrony zdrowia w zaburzeniach lękowych

Proces diagnostyczny w mutyźmie, typologia i przyczyny

Mutyzm a całościowe zaburzenia rozwoju

Metody terapeutyczne w mutyźmie

Diagnoza i terapia psychologiczno-logopedyczna osób dorosłych z mutyzmem

Diagnoza i przyczyny jąkania u dzieci i młodzieży

Zaburzenia płynności mowy – aspekt emocjonalny, neurogenny i logopedyczny

Terapia zaburzeń płynności mowy u dzieci i młodzieży

Zaburzenia płynności mowy u dorosłych – przyczyny, typologia, diagnoza i metody terapeutyczne

Emisja głosu

Wsparcie instytucjonalne, edukacyjne i społeczne dla osób z zaburzeniami płynności mowy

Etyka zawodu psychologa i logopedy. Zasady prowadzenia działalności terapeutycznej w Polsce.

Praktyka Zawodowa – 60 godzin

Łączna liczba godzin - 234 (91h wykładów + 83h ćwiczeń + 60h stażu)
83 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w 3 ratachPłatność w 10 ratach
Cena zwykła obowiązująca od 21.10.20213600 złotych3900 złotych3900 złotych
Cena promocyjna3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Cena promocyjna ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Cena promocyjna ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]