Psychogeriatria z animacją kulturową (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe na kierunku Psychogeriatria z animacją kulturową skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych.

Celem studiów podyplomowych na kierunku Psychogeriatria z animacją kulturową jest przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychogeriatrii, gerontologii, gerontogogiki z elementami geriatrii i wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do pracy z pacjentami z problemami wieku senioralnego, zarówno w zakresie diagnozy i terapii chorób neurodegeneracyjnych, jak i animacji czasu wolnego. Dzięki wprowadzeniu do oferty kierunku przedmiotów psychomedycznych- Absolwent uzyskuje możliwość pracy w jednostkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w warunkach ambulatoryjnych i hospitalizacyjnych, a także w ośrodkach opiekuńczych i instytucjach sprawujących ambulatoryjną i całodobową opiekę nad seniorami.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia i fizjologia starzenia się
Współpraca psychologa z lekarzem geriatrą
Rehabilitacja neurologiczna i geriatryczna
Psychologiczne aspekty zdrowego stylu życia seniora
Interwencja kryzysowa w pracy z pacjentem geriatrycznym
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Praca z pacjentem cierpiącym na choroby otępienne
i neurodegeneracyjne
Terapia procesów poznawczych w pracy z seniorami
Diagnoza i terapia pacjentów z choroba Alzheimera
Gerontogogika z terapią zajęciową i elementami arteterapii
Gerontologia z elementami antropologii kulturowej
Konstruowanie planów opieki długoterminowej
w zakresie czasu wolnego seniorów w instytucjach opiekuńczych
Aktywizacja osób starszych
Polityka społeczna wobec osób starszych
Współpraca psychologa z rodziną pacjenta
Opieka paliatywna i hospitacyjna
Terapia poznawczo – behawioralna z elementami treningu umiejętności samoobsługowych
Podstawy geriatrii z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
Instytucje pomocy, rehabilitacji i pielęgnacji osób starszych
Emisja głosu

Łączna liczba godzin - 215 (100h wykładów + 115h ćwiczeń)
30 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 01.12.2023r

Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem

Cena dla nowych Słuchaczy.

180 zł

3100 zł

2800 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]