Psychoonkologia (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Studia podyplomowe z psychoonkologii mają na celu przekazanie personelowi medycznemu i psychologom wiedzy oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w kontakcie z pacjentami z rozpoznaniem choroby nowotworowej (i innych chorób terminalnych) i ich rodzinami.

Personel medyczny i psychologowie stykają się w swojej praktyce zawodowej z chorymi (dorosłymi, młodzieżą i dziećmi) z rozpoznaniem choroby nowotworowej na wszystkich etapach jej leczenia.

Spotykają się też z rodzinami – zarówno podczas leczenia pacjenta, jak i w trakcie żałoby. Proponowane studia podyplomowe pozwolą na udoskonalenie umiejętności praktycznych związanych z jednej strony z pomaganiem pacjentom i ich rodzinom w wykorzystywaniu zasobów, planów do zdrowienia i podtrzymywania zdrowia a z drugiej – do pomagania w radzeniu sobie z sytuacją zbliżania się do kresu życia pacjentów i pomaganiu w przeżywaniu żałoby ich bliskich. Studia te mają pomóc w nabyciu i udoskonalaniu umiejętności ochrony własnych zasobów psychicznych i własnego zdrowia ze względu na dużą odpowiedzialność i obciążenie, jakie niesie ze sobą ten rodzaj kontaktów.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 304- godziny, 36 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Aspekty psychologiczne choroby nowotworowej (dorośli, adolescenci, dzieci) na wszystkich etapach leczenia. Leczenie przyczynowe radykalne, wznowa, zaawansowany stan choroby nowotworowej

Rodzina i bliscy chorego (dorośli, adolescenci, dzieci) na wszystkich etapach leczenia choroby nowotworowej.

Komunikacja personelu z chorym ( i odwrotnie), rodziny z chorym (i odwrotnie), personelu z rodziną (i odwrotnie) i członków personelu między sobą.

Jakość życia pacjenta i rodziny (dorośli, nastolatki, dzieci) oraz personelu

Chory wyleczony i rodzina (dorośli, nastolatki, dzieci)

Rodzina i chory (dorosły, adolescent, dziecko) w okresie umierania i śmierci- problemy psychologiczne

Problemy medyczne związane z rozpoznaniem i leczeniem choroby nowotworowej (dorośli, adolescenci, dzieci)

Dylematy etyczne i prawne stojące przed lekarzem i psychologiem w sytuacji umierania pacjenta

Żałoba

Techniki pracy z pacjentem i rodziną (dorosły, nastolatek, dziecko) nastawione na profilaktykę i wykorzystywanie zasobów do zdrowienia

Case study

Stażpraca z osobami onkologicznymi wymagającymi wsparcia-

60 godzin (szpital lub gabinet prywatny)

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne