Pedagogika Marii Montessori (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia na specjalności Psychologia Wychowania i Pedagogika Marii Montessorii to wspaniała szansa na nabycie cennych i bardzo poszukiwanych na rynku pracy kompetencji oraz kwalifikacji dla wszystkich osób, które chcą realizować się w pracy z dziećmi, a także dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą wykorzystać innowacyjną technikę do poprawienia swojej efektywności i świadczenia usług znacznie wyższej jakości niż ogół nauczycieli. Aby zapisać się na kierunek, wystarczy posiadać wykształcenie wyższe. Na próżno szukać szukać lepszej możliwości samodoskonalenia – oferowana przez nas specjalność to przyszłość edukacji. Udoskonal swój warsztat pracy i poznaj nowoczesne metody pracy pedagogicznej – zostań specjalistą w swojej dziedzinie.

Jako absolwent studiów podyplomowych na specjalności Psychologia wychowania i Pedagogika Marii Montessorii, zyskasz dziesiątki możliwości rozwoju oraz realizacji swoich ambicji i aspiracji w atrakcyjnym zarobkowo i bardzo satysfakcjonującym zawodzie. Studia przygotowują do pracy w licznych, wciąż powstających placówkach Montessorii (przedszkolach i szkołach), które można znaleźć w całej Polsce, oraz dają odpowiednie narzędzia i wiedzę, pozwalające na wykorzystywanie z powodzeniem nowych kompetencji w tradycyjnych placówkach edukacyjnych, a także we własnym domu.
Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego oraz kwalifikacji pedagogicznych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry – 395 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 30 godzin).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3150 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty – 3 raty po 1100 złotych lub 10 rat po 340 złotych) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
Podstawy pedagogiki specjalnej
Teoretyczne wprowadzenie do pedagogiki Marii Montessori
Ćwiczenia praktycznego życia
Rozwijanie zdolności sensorycznych
Edukacja matematyczna 1,2,3,4
Edukacja językowa 1,2,3
Edukacja kosmiczna 1,2
Wychowanie religijne
Hospitacje w placówkach Montessori
Praktyka – 30 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne