Gerontologia (WSHE)

Studia 3 semestralne, doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

WARUNKI PRZYJĘCIA

Studia podyplomowe Gerontologia są skierowane do wszystkich osób, które pragną rozwijać się w przyszłościowym kierunku i zdobyć wysokie kompetencje w zakresie potrzeb osób starszych, oraz do wszystkich, którzy taką pracę już wykonują, jednak chcą doszlifować umiejętności i poszerzyć swoje perspektywy. Gerontologia to specjalność, która zainteresować może także lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej czy Domów Opieki. Bycie specjalistą to ciągle doskonalenie i dokształcanie się, aby podnosić swoją konkurencyjność na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, dlatego nie zwlekaj, i zapisz się już dziś.

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

ZAKRES TEMATYCZNY

430 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna 120 godzin).

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
Psychologia rozwojowa i osobowości
Podstawy pedagogiki specjalnej
Emisja głosu
Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Geriatria
Aspekty prawne pomocy i opieki ludzi starszych
Metodyka pracy opiekuńczej z ludźmi starszymi
Pedagogika społeczna
Andragogika
Telematyka medyczna
Edukacja ludzi dorosłych
Projektowanie zmian edukacyjnych
Podstawy gerontologii
Praca socjalna z seniorami
Psychologia starzenia się i starości
Współczesne problemy socjologii i demografii
Współczesne problemy psychologii
Psychologia medycyny
Instytucjonalne wsparcie ludzi starszych
Praktyka – 120 godzin

[contact-form-7 404 "Not Found"]