Pedagogika Marii Montessorii (UNS)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia na specjalności Psychologia Wychowania i Pedagogika Marii Montessorii to wspaniała szansa na nabycie cennych i bardzo poszukiwanych na rynku pracy kompetencji oraz kwalifikacji dla wszystkich osób, które chcą realizować się w pracy z dziećmi, a także dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą wykorzystać innowacyjną technikę do poprawienia swojej efektywności i świadczenia usług znacznie wyższej jakości niż ogół nauczycieli. Aby zapisać się na kierunek, wystarczy posiadać wykształcenie wyższe. Na próżno szukać szukać lepszej możliwości samodoskonalenia – oferowana przez nas specjalność to przyszłość edukacji. Udoskonal swój warsztat pracy i poznaj nowoczesne metody pracy pedagogicznej – zostań specjalistą w swojej dziedzinie.

Jako absolwent studiów podyplomowych na specjalności Psychologia wychowania i Pedagogika Marii Montessorii, zyskasz dziesiątki możliwości rozwoju oraz realizacji swoich ambicji i aspiracji w atrakcyjnym zarobkowo i bardzo satysfakcjonującym zawodzie. Studia przygotowują do pracy w licznych, wciąż powstających placówkach Montessorii (przedszkolach i szkołach), które można znaleźć w całej Polsce, oraz dają odpowiednie narzędzia i wiedzę, pozwalające na wykorzystywanie z powodzeniem nowych kompetencji w tradycyjnych placówkach edukacyjnych, a także we własnym domu.

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego oraz kwalifikacji pedagogicznych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 280 godziny, 38 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty – 3 raty po 1100 złotych lub 10 rat po 340 złotych).

METODA ZAJĘĆ:

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Psychologia rozwojowa i osobowości
Dydaktyka w szkole
Edukacja językowa
Edukacja kosmiczna
Edukacja matematyczna
Etyka zawodu nauczyciela
Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
Hospitacje i praktyki w placówkach Montessori
Pedagogiczne konteksty komunikacji
Podstawy diagnozy pedagogicznej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Psychologia uczenia się dzieci
Rozwijanie zdolności sensorycznych
Teoretyczne podstawy wychowania
Teoretyczne wprowadzenie do pedagogiki Marii Montessori
Wychowanie religijne
Ćwiczenia praktycznego życia
Praktyka – 30 godzin

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]