Wychowanie do życia w rodzinie (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi. Studia skierowane są do osób legitymujących się ukończeniem  studiów licencjackich lub magisterskich z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy chcą prowadzić zajęcia edukacyjne z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć min. z następujących dziedzin: antropologii, etyki, socjologii, prawa, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych oraz seksuologii oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Poza przygotowaniem merytorycznym studia poszerzają również umiejętności metodyczne.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160) Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

 

Studia trwają trzy semestry.


SEMESTR I

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Socjologia rodziny
Psychologia rodziny
Etyczne i prawne aspekty życia rodzinnego
Okres adolescencji jako etap w rozwoju człowieka - wyzwania, zagrożenia, profilaktyka
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Świat wartości - wprowadzenie do aksjologii


SEMESTR II

Seksualność człowieka
Płciowość i płodność człowieka
Wybrane aspekty zdrowia prokreacyjnego
Postawy jednostki w grupie
Dydaktyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Podstawa programowa a program nauczania - dobór i ocena materiału nauczania
Diagnoza kompetencji - rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej
Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i zapobieganie urazom w środowisku szkolnym


SEMESTR III

Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia i wychowania w obszarze wychowania do życia w rodzinie
Metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Nowoczesne metody pracy dydaktycznej
Warsztat pracy nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Praktyka – 90 godzin

Łączna liczba godzin - 430 (145h wykładów + 195h ćwiczeń + 90h praktyk)
45 punktów ECTS

Oferta obowiązuje od 01.02.2024 do 29.02.2024 r Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych Słuchaczy0 zł 180 zł
3 600 zł 3900 zł3 600 zł
Rabat na drugi zapis oraz dla absolwentów0 zł 180 zł
-200 zł-200 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]