Psychologia Sportu (UNS)

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

WARUNKI PRZYJĘCIA

wykształcenie wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi

ZAKRES TEMATYCZNY

Wstęp do psychologii sportu – ujęcie praktyczne
Trening mentalny w pracy psychologa sportowego
Coaching i mentoring w pracy psychologa sportowego
Współpraca psychologa sportowego z rodziną dziecka czynnie uprawiającego sport na poziomie wyczynowym
Współpraca psychologa z przedstawicielami środowiska sportowego i lekarzem sportowym
Traumatologia i Psychologia urazu fizycznego
Elementy fizjoterapii i odnowy biologicznej w sporcie
Aspekty dietetyki sportowej
Aspekty psychologiczne w public relations i marketingu sportowym
Sportowiec w sytuacji kryzysu psychicznego i fizycznego
Psychologia rekreacji i czasu wolnego
Rola psychologa sportowego w Oświacie
Psychologiczne aspekty przygotowania taktycznego zawodników
Psychologia indywidualnych i grupowych dyscyplin sportu
Zagadnienia systemu wyszkolenia w pracy psychologa sportowego

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne