Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo – wychowawczej (WSHE)

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

WARUNKI PRZYJĘCIA

wykształcenie wyższe

ZAKRES TEMATYCZNY

Psychologia rozwojowa – kryzysy rozwoju psychofizycznego
Diagnoza dziecka w warunkach żłobkowych, przedszkolnych, instytucjach opiekuńczo – wychowawczych i zespołach wczesnego wspomagania rozwoju
Współpraca z rodziną i instytucjami pomocy społecznopsychologicznej
Psychologia całościowych zaburzeń rozwoju
Rodzina z małym dzieckiem – aspekty funkcjonowania
Zasady i metody pracy z małym dzieckiem w wymiarze indywidualnym i grupowym
Prowadzenie zajęć treningu umiejętności społecznych w grupach żłobkowych i adaptacji przedszkolnej
Aspekty formalnoprawne w pracy psychologa w instytucjach wczesnego wspomagania rozwoju
Zasady prowadzenia zajęć adaptacyjnych dla dzieci w wieku 0 – 4 lata
Pierwsza pomoc przedmedyczna pediatryczna i bhp
Podstawy pedagogiki leczniczej
Współpraca psychologa z przedstawicielami środowiskowymi: pielęgniarze, pediatrzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny i kuratorzy społeczni
Praca z rodziną w kryzysie więzi
Warsztat treningu umiejętności wychowawczych
Dziecko z przewlekłą chorobą somatyczną w instytucji opiekuńczo – wychowawczej
Psycholog w pogotowiu opiekuńczym i izbie dziecka
Praca psychologa z rodziną zastępczą i adopcyjną

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne