Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo – wychowawczej (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Po więcej informacji zapraszamy na kontakt: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia rozwojowa – kryzysy rozwoju psychofizycznego
Diagnoza dziecka w warunkach żłobkowych, przedszkolnych, instytucjach opiekuńczo – wychowawczych i zespołach wczesnego wspomagania rozwoju
Współpraca z rodziną i instytucjami pomocy społecznopsychologicznej
Psychologia całościowych zaburzeń rozwoju
Rodzina z małym dzieckiem – aspekty funkcjonowania
Zasady i metody pracy z małym dzieckiem w wymiarze indywidualnym i grupowym
Prowadzenie zajęć treningu umiejętności społecznych w grupach żłobkowych i adaptacji przedszkolnej
Aspekty formalnoprawne w pracy psychologa w instytucjach wczesnego wspomagania rozwoju
Zasady prowadzenia zajęć adaptacyjnych dla dzieci w wieku 0 – 4 lata
Pierwsza pomoc przedmedyczna pediatryczna i bhp
Podstawy pedagogiki leczniczej
Współpraca psychologa z przedstawicielami środowiskowymi: pielęgniarze, pediatrzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny i kuratorzy społeczni
Praca z rodziną w kryzysie więzi
Warsztat treningu umiejętności wychowawczych
Dziecko z przewlekłą chorobą somatyczną w instytucji opiekuńczo – wychowawczej
Psycholog w pogotowiu opiekuńczym i izbie dziecka
Praca psychologa z rodziną zastępczą i adopcyjną

1 rata3 raty10 rat
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5%2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10%2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]