Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo – wychowawczej (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Po więcej informacji zapraszamy na kontakt: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia rozwojowa – kryzysy rozwoju psychofizycznego
Diagnoza dziecka w warunkach żłobkowych, przedszkolnych, instytucjach opiekuńczo – wychowawczych i zespołach wczesnego wspomagania rozwoju
Współpraca z rodziną i instytucjami pomocy społecznopsychologicznej
Psychologia całościowych zaburzeń rozwoju
Rodzina z małym dzieckiem – aspekty funkcjonowania
Zasady i metody pracy z małym dzieckiem w wymiarze indywidualnym i grupowym
Prowadzenie zajęć treningu umiejętności społecznych w grupach żłobkowych i adaptacji przedszkolnej
Aspekty formalnoprawne w pracy psychologa w instytucjach wczesnego wspomagania rozwoju
Zasady prowadzenia zajęć adaptacyjnych dla dzieci w wieku 0 – 4 lata
Pierwsza pomoc przedmedyczna pediatryczna i bhp
Podstawy pedagogiki leczniczej
Współpraca psychologa z przedstawicielami środowiskowymi: pielęgniarze, pediatrzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny i kuratorzy społeczni
Praca z rodziną w kryzysie więzi
Warsztat treningu umiejętności wychowawczych
Dziecko z przewlekłą chorobą somatyczną w instytucji opiekuńczo – wychowawczej
Psycholog w pogotowiu opiekuńczym i izbie dziecka
Praca psychologa z rodziną zastępczą i adopcyjną

Łączna liczba godzin - 230 (100h wykładów + 100h ćwiczeń + 30h stażu)
40 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w 3 ratachPłatność w 10 ratach
Umowa zwykła3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Umowa zniżkowa 5% (szczegóły dotyczące rabatów)2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Umowa zniżkowa 10% (szczegóły dotyczące rabatów)2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]