Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo – wychowawczej (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe na kierunku Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo – wychowawczej skierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra psychologii, absolwentów studiów humanistycznych (pedagogów, terapeutów) jaki i specjalistów pracujących dziećmi i rodzinami, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy w obszarach rozwoju dziecka do 6. roku życia. 

Ukończenie studiów podyplomowych w podanym wyżej zakresie nie jest równoznaczne z nabyciem tytuły psychologa!


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia rozwojowa – kryzysy rozwoju psychofizycznego
Diagnoza dziecka w warunkach żłobkowych, przedszkolnych, instytucjach opiekuńczo – wychowawczych i zespołach wczesnego wspomagania rozwoju
Współpraca z rodziną i instytucjami pomocy społecznopsychologicznej
Psychologia całościowych zaburzeń rozwoju
Rodzina z małym dzieckiem – aspekty funkcjonowania
Zasady i metody pracy z małym dzieckiem w wymiarze indywidualnym i grupowym
Prowadzenie zajęć treningu umiejętności społecznych w grupach żłobkowych i adaptacji przedszkolnej
Aspekty formalnoprawne w pracy psychologa w instytucjach wczesnego wspomagania rozwoju
Zasady prowadzenia zajęć adaptacyjnych dla dzieci w wieku 0 – 4 lata
Pierwsza pomoc przedmedyczna pediatryczna i bhp
Podstawy pedagogiki leczniczej
Współpraca psychologa z przedstawicielami środowiskowymi: pielęgniarze, pediatrzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny i kuratorzy społeczni
Praca z rodziną w kryzysie więzi
Warsztat treningu umiejętności wychowawczych
Dziecko z przewlekłą chorobą somatyczną w instytucji opiekuńczo – wychowawczej
Psycholog w pogotowiu opiekuńczym i izbie dziecka
Praca psychologa z rodziną zastępczą i adopcyjną

Staż - 30 godzin

Łączna liczba godzin - 230 (100h wykładów + 100h ćwiczeń + 30h stażu)
40 punktów ECTS

Cena za całość studiów.

Opłata wpisowa


180zł

Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem3100zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]