Psychogeriatria z animacją kulturową (WSHE)

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

WARUNKI PRZYJĘCIA

wykształcenie wyższe

ZAKRES TEMATYCZNY

Psychologia i fizjologia starzenia się
Współpraca psychologa z lekarzem geriatrą
Rehabilitacja geriatryczna
Psychologiczne aspekty zdrowego stylu życia seniora
Interwencja kryzysowa w pracy z pacjentem geriatrycznym
Podstawy neuropsychologii – praca z pacjentem cierpiącym na choroby otępienne i neurodegeneracyjne
Terapia procesów poznawczych w pracy z seniorami
Terapia pacjenta po przebytym udarze
Gerontogogika
Konstruowanie planów opieki długoterminowej w zakresie czasu wolnego seniorów w instytucjach opiekuńczych
Aktywizacja osób starszych
Polityka społeczna wobec osób starszych

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne