Bajkoterapia i Muzykoterapia w pracy Psychologa i Pedagoga (UNS)

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

WARUNKI PRZYJĘCIA

wykształcenie wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi

ZAKRES TEMATYCZNY

Literatura w terapii dzieci i młodzieży
Arteterapia i terapia zajęciowa w bajkoterapii
Psychologia rozwojowa
Elementy dramy w zajęciach bajkoterapeutycznych
Psycholog i Pedagog w roli Bajkoterapeuty – aspekt prawny i merytoryczny
Współpraca psychoedukacyjna z rodzicami pacjentów
Tworzenie bajek terapeutycznych i programów edukacyjno-terapeutycznych w oparciu o przedstawione metody terapeutyczne
Psychologia zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci
Cele i zasady prowadzenia zajęć bajkoterapeutycznych
Biblioterapia, baśnioterapia, bajkoterapia – różne metody, jeden cel terapeutyczny
Warsztat pracy Psychologa i Pedagoga – Bajkoterapeuty
Techniki relaksacyjne i wizualizacja w Muzykoterapii
Rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Emisja głosu
Neurologia, Fizjoterapia i Psychiatria – nauki wspomagające rozwój Muzykoterapii
Choreoterapia i improwizacja w zajęciach muzykoterapeutycznych
Elementy pedagogiki specjalnej w muzykoterapii
Psychologia rewalidacji w twórczych formach terapii

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne