Seksuologia sądowa (UNS)

Rekrutacja na semestr letni 2020/2021 została zamknięta. Zapraszamy ponownie od 1 października 2021.

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia adresowane są do psychologów, pedagogów oraz lekarzy i innych osób pracujących w zawodach medycznych, których praca zakłada podnoszenie jakości życia seksualnego, działanie na rzecz bezpiecznej i zdrowej seksualności, popularyzację wiedzy o seksualności (np. prowadzenie edukacji seksualnej) lub pomoc w radzeniu sobie z typowymi problemami i zaburzeniami związanych ze sferą seksualną.

W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom rzetelnej wiedzy, integrującej różnorodność perspektyw w obszarze seksuologii, a przede wszystkim aktualnej i zgodnej z najnowszym rozumieniem seksualności. Przywiązujemy szczególną wagę do wykształcenia u słuchaczy umiejętności odpowiedzialnych interwencji terapeutycznych, mieszczących się w zakresie kompetencji osoby pomagającej. Nasi absolwenci będą przygotowani do wspierania w radzeniu sobie z trudnościami w zakresie seksualności, profilaktyki tych trudności oraz wspierania zdrowego rozwoju seksualnego.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Normy i zaburzenia seksualne
Przestępczość seksualna
Typologia sprawców przestępstw seksualnych - podstawy profilowania kryminalnego
Diagnostyka preferencji seksualnych
Podstawy wiktymologii
Metodologia pracy biegłego sądowego
Ofiara przestępstwa na tle seksulalnym - postępowanie
Diagnostyka sprawców przestępstw seksualnych
Typologia przestępstw na tle seksualnym - diagnostyka i opiniowanie - analiza przypadków
Psychologiczna opinia sądowo-seksuologiczna - konceptualizacja i obrona
Etyczne aspekty pracy biegłego seksuologa
Ewolucja obyczajowości i prawa w zakresie seksualności

Łączna liczba godzin - 250 (85h wykładów + 165h ćwiczeń)
30 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Umowa zwykła4700 złotych5000 złotych5200 złotych
Umowa zniżkowa 5% (szczegóły dotyczące rabatów)4465 złotych4750 złotych4940 złotych
Umowa zniżkowa 10% (szczegóły dotyczące rabatów)4230 złotych4500 złotych4680 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]