Psychologia transportu (UNS)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa drogowego skierowana jest do zorientowanych na rozwój dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zainteresowanych treściami kierunkowymi dyplomowanych psychologów-praktyków pragnących rozszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności praktycznych z omawianych dziedzin.
CEL
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu, z uwzględnieniem elementów psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, a także metodyki badań, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.
UWAGA:
Studia dają, według wytycznych ustawowych, możliwość ubiegania się o formalne uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Uprawnienia do badania osób kierujących pojazdami wydawane są przez Marszałka Województwa po spełnieniu wymogów formalnych, m.in. ukończenia studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu. Szczegółowe informacje na temat uprawnień do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu odnaleźć można w „Ustawie o kierujących pojazdami”, której zapisy w pełnej formie obowiązują od 19 stycznia 2013 roku.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 180 godzin, 30 puntktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł
4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł)

METODA ZAJĘĆ:

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Wprowadzenie do psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Mechanizmy regulacji zachowań
Procesy starzenia się, zaburzenia poznawcze i psychoorganiczne a funkcjonowanie kierowcy
Neuropsychologiczne aspekty uczestnictwa w ruchu drogowym
Etyka
Stres, PTSD i terapia ofiar wypadków drogowych
Metodologia badań psychologicznych w psychologii transportu
Medycyna pracy i psychologia kolejowa. Współpraca psychologa z lekarzem specjalistą. Wpływ leków na prowadzenie pojazdów
Psychopatologia – klasyfikacja i diagnostyka
Psychologia i diagnostyka uzależnień
Propedeutyka badań kierowców

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl

Poproś o dokumenty rekrutacyjne