Psychologia pracy i zarządzanie personelem (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Proponowane przez nas studia podyplomowe na specjalności Psychologia Pracy i Zarządzanie Personelem są dedykowane:
– osobom, które zawodowo zajmują się zarządzaniem w firmach i instytucjach,
– pracownikom działów marketingu, sprzedaży i inwestycji,
– coachom,
– specjalistom od reklamy,
– osobom, które zajmują się PReh i HRem,
– wszystkim, którzy często kontaktują się z klientami i pracownikami, oraz w swojej pracy zajmują się przekonywaniem innych do swoich decyzji,
– pasjonatom psychologii,
– ludziom, którzy pragną dbać o swój rozwój osobisty,
– menedżerom,
– pracownikom różnych szczebli w podmiotach związanych z handlem, NGO i sektorem prywatnym,
– młodym, niedoświadczonym ludziom biznesu, którzy chcą rozwijać swoje skrzydła

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 220 godziny, 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł
4 900 zł (lub 3 raty po 2 050 zł lub 10 rat po 650 zł)

METODA ZAJĘĆ:

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Coaching
Dokumentacja kadrowa i płacowa
Komunikacja w zespole międzykulturowym
Metody i techniki sprzedaży
Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu ludźmi
Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
Poznawcze uwarunkowania umysłu w biznesie
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Psychologia sprzedaży
Systemy wynagrodzeń i koszty pracy
Trening interpersonalny
Zaawansowana psychologia menedżerska
Zarządzanie efektywnością
Zarządzanie relacjami z klientem
Zarządzanie rozwojem pracowników
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zmianą

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne