Psychologia pracy i zarządzanie personelem (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Proponowane przez nas studia podyplomowe na specjalności Psychologia Pracy i Zarządzanie Personelem są dedykowane:
– osobom, które zawodowo zajmują się zarządzaniem w firmach i instytucjach,
– pracownikom działów marketingu, sprzedaży i inwestycji,
– coachom,
– specjalistom od reklamy,
– osobom, które zajmują się PReh i HRem,
– wszystkim, którzy często kontaktują się z klientami i pracownikami, oraz w swojej pracy zajmują się przekonywaniem innych do swoich decyzji,
– pasjonatom psychologii,
– ludziom, którzy pragną dbać o swój rozwój osobisty,
– menedżerom,
– pracownikom różnych szczebli w podmiotach związanych z handlem, NGO i sektorem prywatnym,
– młodym, niedoświadczonym ludziom biznesu, którzy chcą rozwijać swoje skrzydła


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Coaching
Dokumentacja kadrowa i płacowa
Komunikacja w zespole międzykulturowym
Metody i techniki sprzedaży
Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu ludźmi
Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
Poznawcze uwarunkowania umysłu w biznesie
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Psychologia sprzedaży
Systemy wynagrodzeń i koszty pracy
Trening interpersonalny
Zaawansowana psychologia menedżerska
Zarządzanie efektywnością
Zarządzanie relacjami z klientem
Zarządzanie rozwojem pracowników
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zmianą

1 rata2 raty4 raty
Umowa zwykła4900 złotych5200 złotych5600 złotych
Umowa zniżkowa 5%4655 złotych4940 złotych5320 złotych
Umowa zniżkowa 10%4410 złotych4680 złotych5040 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]