Psychologia pozytywna (WSHE)

ADRESACI:

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które chcą zrealizować dwa cele:
• uzupełnić wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki czemu będą mogli wykorzystać ją w swoim życiu osobistym;
• wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy zawodowej w celu polepszenia relacji zawodowych, bądź zwiększenia efektywności swoich działań i działań współpracowników.


CEL


Psychologia pozytywna jako nauka stanowi próbę integracji wiedzy psychologicznej w kierunku poszukiwania silnych stron i zasobów człowieka, które sprawiają, że życie jego ma sens i jest dobre, w przeciwieństwie do psychologii klasycznej (zwłaszcza klinicznej) skoncentrowanej głównie na opisywaniu i wyjaśnianiu trudności, problemów, patologii człowieka i społeczeństw. Światowe i europejskie kongresy psychologii pozytywnej pokazały jak dużym zainteresowaniem cieszą się idee dobrego życia, jak wiele możemy zyskać skupiając się na tym, co dobre i piękne w człowieku, co może wykorzystywać w swoim życiu i wobec innych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 220 godziny, 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł
4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł)

METODA ZAJĘĆ:

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

ZAKRES TEMATYCZNY:

Interwencje pozytywne w miejscu pracy
Interwencje pozytywne w praktyce pomocowej
Kompetencje psychologiczne z zakresu psychologii pozytywnej:
Kształtowanie sił i cnót charakteru w edukacji
Metody badawcze w psychologii pozytywnej
Miłość i pozytywne relacje interpersonalne
Pozytywne relacje interpersonalne
Psychologia pozytywna w organizacji
Rola emocji pozytywnych. Pozytywność (positivity)
Siły sygnaturowe charakteru
Szczęście – wyznaczniki i konsekwencje
Uważność (mindfulness)
Wprowadzenie do psychologii pozytywnej
Zachowania zdrowotne z perspektywy psychologii pozytywnej
Zadbać o własne szczęście – nowe doświadczenia straty
Zastosowania psychologii pozytywnej
Zdrowie pozytywne

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne