Psychologia pozytywna (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które chcą zrealizować dwa cele:
• uzupełnić wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki czemu będą mogli wykorzystać ją w swoim życiu osobistym;
• wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy zawodowej w celu polepszenia relacji zawodowych, bądź zwiększenia efektywności swoich działań i działań współpracowników.

Psychologia pozytywna jako nauka stanowi próbę integracji wiedzy psychologicznej w kierunku poszukiwania silnych stron i zasobów człowieka, które sprawiają, że życie jego ma sens i jest dobre, w przeciwieństwie do psychologii klasycznej (zwłaszcza klinicznej) skoncentrowanej głównie na opisywaniu i wyjaśnianiu trudności, problemów, patologii człowieka i społeczeństw. Światowe i europejskie kongresy psychologii pozytywnej pokazały jak dużym zainteresowaniem cieszą się idee dobrego życia, jak wiele możemy zyskać skupiając się na tym, co dobre i piękne w człowieku, co może wykorzystywać w swoim życiu i wobec innych.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Interwencje pozytywne w miejscu pracy
Interwencje pozytywne w praktyce pomocowej
Kompetencje psychologiczne z zakresu psychologii pozytywnej:
Kształtowanie sił i cnót charakteru w edukacji
Metody badawcze w psychologii pozytywnej
Miłość i pozytywne relacje interpersonalne
Pozytywne relacje interpersonalne
Psychologia pozytywna w organizacji
Rola emocji pozytywnych. Pozytywność (positivity)
Siły sygnaturowe charakteru
Szczęście – wyznaczniki i konsekwencje
Uważność (mindfulness)
Wprowadzenie do psychologii pozytywnej
Zachowania zdrowotne z perspektywy psychologii pozytywnej
Zadbać o własne szczęście – nowe doświadczenia straty
Zastosowania psychologii pozytywnej
Zdrowie pozytywne

1 rata2 raty4 rat
Umowa zwykła4500 złotych4800 złotych5000 złotych
Umowa zniżkowa 5%4275 złotych4560 złotych4750 złotych
Umowa zniżkowa 10%4050 złotych4320 złotych4500 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]