Psychologia pozytywna (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które chcą zrealizować dwa cele:
• uzupełnić wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki czemu będą mogli wykorzystać ją w swoim życiu osobistym;
• wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy zawodowej w celu polepszenia relacji zawodowych, bądź zwiększenia efektywności swoich działań i działań współpracowników.

Psychologia pozytywna jako nauka stanowi próbę integracji wiedzy psychologicznej w kierunku poszukiwania silnych stron i zasobów człowieka, które sprawiają, że życie jego ma sens i jest dobre, w przeciwieństwie do psychologii klasycznej (zwłaszcza klinicznej) skoncentrowanej głównie na opisywaniu i wyjaśnianiu trudności, problemów, patologii człowieka i społeczeństw. Światowe i europejskie kongresy psychologii pozytywnej pokazały jak dużym zainteresowaniem cieszą się idee dobrego życia, jak wiele możemy zyskać skupiając się na tym, co dobre i piękne w człowieku, co może wykorzystywać w swoim życiu i wobec innych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Interwencje pozytywne w miejscu pracy
Interwencje pozytywne w praktyce pomocowej
Kompetencje psychologiczne z zakresu psychologii pozytywnej:
Kształtowanie sił i cnót charakteru w edukacji
Metody badawcze w psychologii pozytywnej
Miłość i pozytywne relacje interpersonalne
Pozytywne relacje interpersonalne
Psychologia pozytywna w organizacji
Rola emocji pozytywnych. Pozytywność (positivity)
Siły sygnaturowe charakteru
Szczęście – wyznaczniki i konsekwencje
Uważność (mindfulness)
Wprowadzenie do psychologii pozytywnej
Zachowania zdrowotne z perspektywy psychologii pozytywnej
Zadbać o własne szczęście – nowe doświadczenia straty
Zastosowania psychologii pozytywnej
Zdrowie pozytywne

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Umowa zwykła4700 złotych5000 złotych5200 złotych
Umowa zniżkowa 5% (szczegóły dotyczące rabatów)4465 złotych4750 złotych4940 złotych
Umowa zniżkowa 10% (szczegóły dotyczące rabatów)4230 złotych4500 złotych4680 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]