Diagnoza i terapia neuropsychologiczna (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe na kierunku “Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Uzyskanie świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” poświadcza nabycie kwalifikacji podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, lecz nie uprawnia do posługiwania się tytułem neuropsychologa.

Celem studiów jest przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychosomatyki i przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu metod i narzędzi diagnostycznych w zakresie neuropsychologii stosowanych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz rozpoznawania dysfunkcji układu nerwowego w o podłożu psychicznym i neurodegeneracyjnym. Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom całościowej wiedzy na temat najnowszych technik obrazowania mózgowia i nabycia umiejętności współpracy z pracownikami medycznymi.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Biologiczne podstawy zachowania
Neurobiologia z elementami neurodydaktyki
Ocena psychologiczna pacjenta w kontekście zaburzeń neuropsychologicznych
Neuroobrazowanie w diagnostyce neuropsychologicznej dzieci i dorosłych
Psychogeriatryczne aspekty diagnozy i terapii neuropsychologicznej
Diagnoza i terapia funkcji poznawczych
Rehabilitacja neuropsychologiczna
Aspekty neuropsychologii dziecięcej – przegląd metod diagnostycznych i terapeutycznych
Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu – obraz kliniczny, diagnoza i terapia
Opieka hospicyjna i paliatywna pacjentów neurologicznych
Praca terapeutyczna z pacjentem w stanie wegetatywnym i minimalnej świadomości oraz w zespole zamknięcia
Praca terapeutyczna z pacjentami epileptycznymi – aspekty diagnostyczne i psychopedagogiczne
Współpraca neuropsychologa z rodziną pacjenta, innymi specjalistami i instytucjami pomocowymi
Elementy interwencji kryzysowej w medycynie transplantacyjnej. Aspekty etyki zawodu.

1 rata2 raty4 raty
Umowa zwykła4900 złotych5200 złotych5600 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]