Seksuologia kliniczna (UNS)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia są przeznaczone dla psychologów, pedagogów oraz lekarzy. Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Absolwenci podyplomowych studiów mogą być zatrudniani w poradnictwie seksuologicznym, gabinetach psychoterapii indywidualnej i małżeńskiej, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnej praktyce psychoterapeutycznej, szpitalach, telefonach zaufania, centrach pomocy rodzinie, zespołach leczenia środowiskowego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, czy w prowadzeniu szkoleń.
Ukończenie studiów umożliwia ubieganie się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego. Zgodnie
z “Regulaminem uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego” nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne zaliczenie 100 godzin kwalifikowanych szkoleń seksuologicznych w formie studiów podyplomowych zapewnia absolwentowi 100 punktów na 200 obowiązkowych wymaganych przy wszczęciu procedury uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego i na 500 obowiązkowych wymaganych w procedurze uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego.

Celem studiów “Seksuologia kliniczna” jest przekazanie wiedzy oraz nauczenie umiejętności z zakresu prawidłowego diagnozowania zaburzeń seksualnych oraz skutecznego ich leczenia. Przygotowują one absolwentów do udzielania pomocy osobom indywidualnym lub parom z problemami seksualnymi.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają dwa semestry

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

5500 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Wstęp do seksualności człowieka
Diagnostyka zaburzeń seksualnych
Seksualność człowieka w ujęciu głównych nurtów filozoficznych i religijnych. Seksualność człowieka w Polsce i na świecie. Kwestie etyczne, społeczne, moralne. Klinika zaburzeń seksualnych
Metody psychoterapeutyczne w leczeniu zaburzeń seksualnych.
Seksuologia sądowa
Kobiecość i męskość
Psychofizjologia seksualności
Seksuologia społeczna i kulturowa
Specyfika rozwoju związków partnerskich
Studium przypadku
Warsztat seksuologiczny

Poproś o dokumenty rekrutacyjne