Seksuologia kliniczna (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Rekrutacja na bieżący rok akademicki nie jest prowadzona. 

Studia są przeznaczone dla psychologów, pedagogów oraz lekarzy. Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Absolwenci podyplomowych studiów mogą być zatrudniani w poradnictwie seksuologicznym, gabinetach psychoterapii indywidualnej i małżeńskiej, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnej praktyce psychoterapeutycznej, szpitalach, telefonach zaufania, centrach pomocy rodzinie, zespołach leczenia środowiskowego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, czy w prowadzeniu szkoleń. Ukończenie studiów umożliwia ubieganie się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego. Zgodnie z “Regulaminem uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego” nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne zaliczenie 100 godzin kwalifikowanych szkoleń seksuologicznych w formie studiów podyplomowych zapewnia absolwentowi 100 punktów na 200 obowiązkowych wymaganych przy wszczęciu procedury uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego i na 500 obowiązkowych wymaganych w procedurze uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160) Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Biomedyczne podstawy seksualności człowieka
Psychospołeczne aspekty seksualności człowieka
Psychofizjologia seksualności człowieka
Tożsamość płciowa i orientacja seksualna
Zaburzenia preferencji seksualnych i zachowania dewiacyjne
Edukacja seksualna i wychowanie seksualne
Metody i narzędzia diagnostyczne oraz terapeutyczne
Klinika zaburzeń seksualnych
Gender studies
Diagnoza zaburzeń seksualnych (dysfunkcji, dewiacji, zaburzeń tożsamości)
Terapia zaburzeń seksualnych (dysfunkcji, dewiacji, zaburzeń tożsamości)
Przemoc seksualna - diagnoza i interwencja wobec ofiar przemocy
Seksuologia sądowa - ekspertyzy sądowe i profilowanie
Opiniowanie sądowo-seksuologiczne

Staż kliniczny - 100 godzin

Łączna liczba godzin - 320 (65h wykładów + 155h ćwiczeń + 100h praktyk)
30 punktów ECTS

Cena za całość studiów.

Opłata wpisowa


180zł

Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem

5800zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]