Diagnoza i terapia psychologiczna osób dorosłych (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna osób dorosłych skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii. Ich ukończenie nadaje uprawnienia do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego w placówkach ochrony zdrowia, a także instytucjach pomocowych dla dorosłych.

Celem studiów jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych psychologicznych metod i narzędzi diagnostycznych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych wymiarach funkcjonowania osób dorosłych, w określonych rolach społecznych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Narzędzia diagnostyczne w pracy psychologa. Etyka Zawodu.
Diagnoza i terapia psychologiczna w warunkach hospitalizacji
Diagnoza i terapia psychologiczna par z elementami mediacji rodzinnych
Diagnoza i terapia zaburzeń depresyjnych i lękowych
Podstawy diagnozy i terapii neuropsychologicznej
Podstawy diagnozy i terapii psychogeriatrycznej
Diagnoza i terapia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania
Diagnoza zaburzeń osobowości
Diagnoza i terapia zaburzeń snu
Diagnoza i terapia osób dorosłych ze spektrum autyzmu
Metody projekcyjne w psychologii
Podstawy diagnozy i terapii psychoseksuologicznej
Współpraca psychologa z rodziną pacjenta, specjalistami i instytucjami pomocowymi

Oferta obowiązuje od 01.02.2024 do 29.02.2024 r Opłata wpisowaPłatność od 2 do 10 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem
Cena dla nowych Słuchaczy.0 zł 180 zł
3 100 zł 3400 zł3 100 zł
Rabat na drugi zapis oraz dla absolwentów0 zł 180 zł
-200 zł-200 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]