Diagnoza i Terapia psychologiczna osób dorosłych (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna osób dorosłych skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii. Ich ukończenie nadaje uprawnienia do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego w placówkach ochrony zdrowia, a także instytucjach pomocowych dla dorosłych.

Celem studiów jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych psychologicznych metod i narzędzi diagnostycznych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych wymiarach funkcjonowania osób dorosłych, w określonych rolach społecznych.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Narzędzia diagnostyczne w pracy psychologa. Etyka Zawodu.
Diagnoza i terapia psychologiczna w warunkach hospitalizacji
Diagnoza i terapia psychologiczna par z elementami mediacji rodzinnych
Diagnoza i terapia zaburzeń depresyjnych i lękowych
Podstawy diagnozy i terapii neuropsychologicznej
Podstawy diagnozy i terapii psychogeriatrycznej
Diagnoza i terapia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania
Diagnoza zaburzeń osobowości
Diagnoza i terapia zaburzeń snu
Diagnoza i terapia osób dorosłych ze spektrum autyzmu
Metody projekcyjne w psychologii
Podstawy diagnozy i terapii psychoseksuologicznej
Współpraca psychologa z rodziną pacjenta, specjalistami i instytucjami pomocowymi

1 rata2 raty4 raty
Umowa zwykła3900 złotych4100 złotych4400 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]