Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii. Ich ukończenie nadaje uprawnienia do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego w placówkach ochrony zdrowia, a także instytucjach pomocowych i oświatowych dla dzieci.

Celem studiów jest przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychosomatyki i przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych metod i narzędzi diagnostycznych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz oświacie, w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych wymiarach funkcjonowania dzieci i młodzieży.


Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450),


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Diagnoza psychologiczna małego dziecka z elementami wczesnego wspomagania rozwoju – opiniowanie, tworzenie programów terapeutycznych
Diagnoza i terapia spektrum autyzmu w gabinecie psychologa
Diagnoza i terapia psychologiczna dziecka maltretowanego i molestowanego seksualnie z elementami seksuologii klinicznej
Diagnoza i terapia psychologiczna nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci i młodzieży
Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży
Diagnoza dojrzałości szkolnej
Diagnoza lateralizacji
Diagnoza i terapia małej motoryki u dzieci
Podstawy diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się
Diagnoza i terapia rozwoju intelektu i funkcji poznawczych u dzieci
Diagnoza psychologiczna dziecka metodami projekcyjnymi. Aspekt etyczny zawodu.
Podstawy diagnozy i terapii neuropsychologicznej dziecka
Współpraca psychologa z opiekunami pacjenta, instytucjami oświatowymi i pomocowymi

1 rata2 raty4 raty
Umowa zwykła3900 złotych4100 złotych4400 złotych
Umowa zniżkowa 5%3710 złotych3900 złotych4180 złotych
Umowa zniżkowa 10%3510 złotych3700 złotych3960 złotych
Opłata rekrutacyjna 100 złotych100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]