Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii. Ich ukończenie nadaje uprawnienia do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego w placówkach ochrony zdrowia, a także instytucjach pomocowych i oświatowych dla dzieci.

Celem studiów jest przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychosomatyki i przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych metod i narzędzi diagnostycznych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz oświacie, w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych wymiarach funkcjonowania dzieci i młodzieży.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Diagnoza psychologiczna małego dziecka z elementami wczesnego wspomagania rozwoju – opiniowanie, tworzenie programów terapeutycznych
Diagnoza i terapia spektrum autyzmu w gabinecie psychologa
Diagnoza i terapia psychologiczna dziecka maltretowanego i molestowanego seksualnie z elementami seksuologii klinicznej
Diagnoza i terapia psychologiczna nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci i młodzieży
Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży
Diagnoza dojrzałości szkolnej
Diagnoza lateralizacji
Diagnoza i terapia małej motoryki u dzieci
Podstawy diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się
Diagnoza i terapia rozwoju intelektu i funkcji poznawczych u dzieci
Diagnoza psychologiczna dziecka metodami projekcyjnymi. Aspekt etyczny zawodu.
Podstawy diagnozy i terapii neuropsychologicznej dziecka
Współpraca psychologa z opiekunami pacjenta, instytucjami oświatowymi i pomocowymi

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3420 złotych3705 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3240 złotych3510 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]