Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży (UNS w Łodzi)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii. Ich ukończenie nadaje uprawnienia do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego w placówkach ochrony zdrowia, a także instytucjach pomocowych i oświatowych dla dzieci.

Celem studiów jest przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychosomatyki i przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych metod i narzędzi diagnostycznych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz oświacie, w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych wymiarach funkcjonowania dzieci i młodzieży.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Diagnoza psychologiczna małego dziecka z elementami wczesnego wspomagania rozwoju – opiniowanie, tworzenie programów terapeutycznych
Diagnoza i terapia spektrum autyzmu w gabinecie psychologa
Diagnoza i terapia psychologiczna dziecka maltretowanego i molestowanego seksualnie z elementami seksuologii klinicznej
Diagnoza i terapia psychologiczna nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci i młodzieży
Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży
Diagnoza dojrzałości szkolnej
Diagnoza lateralizacji
Diagnoza i terapia małej motoryki u dzieci
Podstawy diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się
Diagnoza i terapia rozwoju intelektu i funkcji poznawczych u dzieci
Diagnoza psychologiczna dziecka metodami projekcyjnymi. Aspekt etyczny zawodu.
Podstawy diagnozy i terapii neuropsychologicznej dziecka
Współpraca psychologa z opiekunami pacjenta, instytucjami oświatowymi i pomocowymi

Cena za całość studiów.

Opłata wpisowa


180zł

Płatność od 2 do 10 rat płatnych przelewem3400zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]