Diagnoza i terapia neuropsychologiczna (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe na kierunku “Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Uzyskanie świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” poświadcza nabycie kwalifikacji podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, lecz nie uprawnia do posługiwania się tytułem neuropsychologa.

Celem studiów jest przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychosomatyki i przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu metod i narzędzi diagnostycznych w zakresie neuropsychologii stosowanych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz rozpoznawania dysfunkcji układu nerwowego w o podłożu psychicznym i neurodegeneracyjnym. Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom całościowej wiedzy na temat najnowszych technik obrazowania mózgowia i nabycia umiejętności współpracy z pracownikami medycznymi.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz potrafi wybrać i dostosować daną metodę i narzędzie diagnostyczne do aktualnych potrzeb i prezentowanych dysfunkcji pacjenta i zgłaszanych trudności w zakresie neuropsychologii dziecięcej i osób dorosłych. Potrafi pokierować całym procesem terapeutycznym w oparciu o współpracę z różnymi specjalistami i instytucjami pomocowymi oraz zaproponować metody terapeutyczne wraz z opracowaniem dla pacjenta opinii o jego stanie zdrowia i zaleceń.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Po więcej informacji zapraszamy na kontakt: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Biologiczne podstawy zachowania
Neurobiologia z elementami neurodydaktyki
Ocena psychologiczna pacjenta w kontekście zaburzeń neuropsychologicznych
Neuroobrazowanie w diagnostyce neuropsychologicznej dzieci i dorosłych
Psychogeriatryczne aspekty diagnozy i terapii neuropsychologicznej
Diagnoza i terapia funkcji poznawczych
Rehabilitacja neuropsychologiczna
Aspekty neuropsychologii dziecięcej – przegląd metod diagnostycznych i terapeutycznych
Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu – obraz kliniczny, diagnoza i terapia
Opieka hospicyjna i paliatywna pacjentów neurologicznych
Praca terapeutyczna z pacjentem w stanie wegetatywnym i minimalnej świadomości oraz w zespole zamknięcia
Praca terapeutyczna z pacjentami epileptycznymi – aspekty diagnostyczne i psychopedagogiczne
Współpraca neuropsychologa z rodziną pacjenta, innymi specjalistami i instytucjami pomocowymi
Elementy interwencji kryzysowej w medycynie transplantacyjnej. Aspekty etyki zawodu.

Łączna liczba godzin - 220 (95h wykładów + 95h ćwiczeń + 30h stażu)
40 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3900 złotych4200 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3705 złotych3990 złotych
Cena zwykła ze zniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3510 złotych3780 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]