Diagnoza i terapia neuropsychologiczna (WSHE)

Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).


Studia podyplomowe na kierunku “Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” skierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Uzyskanie świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” poświadcza nabycie kwalifikacji podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, lecz nie uprawnia do posługiwania się tytułem neuropsychologa.

CEL STUDIÓW

Przekazanie Uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychosomatyki i przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu metod i narzędzi diagnostycznych w zakresie neuropsychologii stosowanych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz rozpoznawania dysfunkcji układu nerwowego w o podłożu psychicznym i neurodegeneracyjnym. Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom całościowej wiedzy na temat najnowszych technik obrazowania mózgowia i nabycia umiejętności współpracy z pracownikami medycznymi.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Słuchacz potrafi wybrać i dostosować daną metodę i narzędzie diagnostyczne do aktualnych potrzeb i prezentowanych dysfunkcji pacjenta i zgłaszanych trudności w zakresie neuropsychologii dziecięcej i osób dorosłych. Potrafi pokierować całym procesem terapeutycznym w oparciu o współpracę z różnymi specjalistami i instytucjami pomocowymi oraz zaproponować metody terapeutyczne wraz z opracowaniem dla pacjenta opinii o jego stanie zdrowia i zaleceń.

KADRA

teoretycy i praktycy-magistrowie Psychologii i doktorzy nauk o wychowaniu fizycznym, psychoterapeuci, psychologowie zatrudnieni w poradniach psychoterapeutycznych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, lekarze psychiatrzy i inni specjaliści medyczni.

WARUNKI PRZYJĘCIA

tytuł licencjata lub magistra psychologii.

ZAKRES TEMATYCZNY

Biologiczne podstawy zachowania
Neurobiologia z elementami neurodydaktyki
Ocena psychologiczna pacjenta w kontekście zaburzeń neuropsychologicznych
Neuroobrazowanie w diagnostyce neuropsychologicznej dzieci i dorosłych
Psychogeriatryczne aspekty diagnozy i terapii neuropsychologicznej
Diagnoza i terapia funkcji poznawczych
Rehabilitacja neuropsychologiczna
Aspekty neuropsychologii dziecięcej – przegląd metod diagnostycznych i terapeutycznych
Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu – obraz kliniczny, diagnoza i terapia
Opieka hospicyjna i paliatywna pacjentów neurologicznych
Praca terapeutyczna z pacjentem w stanie wegetatywnym i minimalnej świadomości oraz w zespole zamknięcia
Praca terapeutyczna z pacjentami epileptycznymi – aspekty diagnostyczne i psychopedagogiczne
Współpraca neuropsychologa z rodziną pacjenta, innymi specjalistami i instytucjami pomocowymi
Elementy interwencji kryzysowej w medycynie transplantacyjnej. Aspekty etyki zawodu.

Cena studiów: 4 900 zł + 100 zł opłata wpisowa

kontakt: psychologia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne