Diagnoza i Terapia psychologiczna osób dorosłych (WSHE)

Studia prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczna osób dorosłych skierowane są do osób, które uzyskały tytuł licencjata lub magistra psychologii.

Celem studiów jest przekazanie Uczestnikom najnowszej i komplementarnej wiedzy z zakresu stosowanych psychologicznych metod i narzędzi diagnostycznych w ośrodkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych wymiarach funkcjonowania osób dorosłych, w określonych rolach społecznych.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz potrafi wybrać i dostosować daną metodę i narzędzie diagnostyczne do aktualnych potrzeb i prezentowanych dysfunkcji pacjenta. Potrafi pokierować całym procesem terapeutycznym w oparciu o współpracę z różnymi specjalistami oraz zaproponować krótkoterminowe i interwencyjne metody terapeutyczne wraz opracowaniem dla pacjenta opinii o jego stanie zdrowia i zaleceń.

Ich ukończenie nadaje uprawnienia do podejmowania procesu diagnostycznego i terapeutycznego w placówkach ochrony zdrowia, a także instytucjach pomocowych dla dorosłych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Szanowni Państwo,
ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników i studentów informujemy, że decyzją Rektora WSHE w Brzegu, wszystkie zajęcia, aż do odwołania, prowadzone są w formie zdalnej (on-line).

Po więcej informacji zapraszamy na kontakt: psychologia@edusfera.edu.pl

Studia trwają dwa semestry.


Narzędzia diagnostyczne w pracy psychologa. Etyka Zawodu.
Diagnoza i terapia psychologiczna w warunkach hospitalizacji
Diagnoza i terapia psychologiczna par z elementami mediacji rodzinnych
Diagnoza i terapia zaburzeń depresyjnych i lękowych
Podstawy diagnozy i terapii neuropsychologicznej
Podstawy diagnozy i terapii psychogeriatrycznej
Diagnoza i terapia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania
Diagnoza zaburzeń osobowości
Diagnoza i terapia zaburzeń snu
Diagnoza i terapia osób dorosłych ze spektrum autyzmu
Metody projekcyjne w psychologii
Podstawy diagnozy i terapii psychoseksuologicznej
Współpraca psychologa z rodziną pacjenta, specjalistami i instytucjami pomocowymi

Łączna liczba godzin - 220 (95h wykładów + 95h ćwiczeń + 30h stażu)
42 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w ratach (maksymalnie 10)
Cena zwykła3600 złotych3900 złotych
Cena zwykła ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)3420 złotych3705 złotych
Cena zwykła ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)3240 złotych3510 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]