Poradnictwo rodzinne (CH)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną COLLEGIUM HUMANUM – Szkoła Główna Menedżerska.

Studia adresowane do absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych niesieniem pomocy rodzinom.

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty do spraw rodziny i może prowadzić:
• profesjonalny cykl spotkań przygotowawczych do małżeństw
• mediacje małżeńskie i rodzinne
• uczestniczyć w interwencji kryzysowej w rodzinie
• profilaktykę zachowań dysfunkcyjnych w rodzinie
• doradztwo rodzinne
Zdobyta wiedza kwalifikuje także do pracy w placówkach pomocy i opieki społecznej, poradniach małżeńskich i rodzinnych oraz do prowadzenia asystentury rodziny.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa i terapii małżeństw

CZAS TRWANIA:

Studia trwają dwa semestry- 180 godzin 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

czesne: 4 900 zł (możliwość rozłożenia na raty)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Komunikacja w małżeństwie.
Różnice osobowościowe w małżeństwie.
Elementy psychologii rozwojowej – przemiany w życiu człowieka
Rodzicielstwo – podstawy pedagogiki rozwojowej i wychowawczej
Zaburzenia nerwicowe, afektywne i osobowościowe w pracy terapeutycznej
Podstawy psychoterapii
Choroby i zaburzenia psychiczne- specyfika w małżeństwie.
Terapia systemowa rodzin
Praca z narzeczeństwami- profilaktyka przedmałżeńska.
Specyfika problemów w małżeństwie i cechy trwałego małżeństwa.
Seksualność człowieka i jej wpływ na życie małżeńskie
Przekaz pokoleniowy i terapia schematów.
Psychologia kliniczna i psychopatologia dzieci i młodzieży
Przemoc w rodzinie-psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna.

Poproś o dokumenty rekrutacyjne