Trener umiejętności społecznych (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.


Adresatami studiów podyplomowych na specjalności Trener umiejętności społecznych adresowane są do wszystkich, którzy posiadają wykształcenie wyższe. Studia te dedykowane są szczególnie osobom takim jak pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy i kuratorzy sądowi. To także propozycja dla każdego, kto pragnie podnieść swoje kompetencje w zakresie pracy z grupą z wykorzystaniem nowoczesnych, aktywnych metod.


Studia podyplomowe na specjalności Trener umiejętności społecznych to przede wszystkim kompleksowe i rzetelne nauczanie nowoczesnych metod pracy z grupami dzieci i młodzieży sprawiającymi trudności wychowawcze. Celem studiów jest wyposażenie wszystkich uczestników w praktyczną wiedzę o problemach dzieci i młodzieży w kontekście najnowszych osiągnięć współczesnej psychologii i pedagogiki. Dzięki znajomości podstawowych założeń psychoprofilaktyki i psychoterapii absolwenci są w stanie w sposób twórczy rozwiązywać problemy rozwijać relacje współpracy z ludźmi oraz konstruktywnie wspierać ich rozwój. Efektem oferowanego przez nas kształcenia jest również zwiększenie umiejętności w zakresie prowadzenia grup m.in. poprzez moderowanie procesu grupowego, wykorzystywanie skutecznych metod i technik prowadzenia zajęć grupowych, stymulowanie pożądanych zachowań oraz panowanie nad niepożądanymi. Dodatkowo, studia podyplomowe wyposażą Cię w zdolność autoprezentacji, komunikacji, budowania zaangażowania grupowego i własnego, oraz znajomość najlepszych metod radzenia sobie z tremą i stresem.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają 2 semestry – 250 godzin zajęć, 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463

4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Trening asertywności i komunikacji interpresonalnej z elementami zarządzania konfliktem
Psychospołeczny rozwój dzieci i młodzieży
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Trening zastępowania agresji
Nauczanie dzieci i młodzieży trudnej
Specyfika zajęć z grupą z zastosowaniem procesu grupowego
Metody prowadzenia zajęć – zastosowanie praktyczne
Autoprezentacja nauczyciela/trenera grupowego
Komunikacja interpersonalna
Radzenie sobie z zakłóceniami w grupie
Techniki motywacji własnej i grupowej
Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Praktyka – 30 godzin

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne