E-Commerce (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Studia adresowanie są do wszystkich osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych handlem elektronicznym.
Celem studiów podyplomowych „e-commerce” jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności z obszaru handlu elektronicznego. Przekazywane koncepcje, metody i narzędzia stanowią bazę umożliwiającą dostosowanie przedsiębiorstw do współczesnej gospodarki cyfrowej. Absolwenci studiów będą również posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalność handlowej za pośrednictwem Internetu.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 280 godziny, 38 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Analiza danych marketingowych w e-commerce.
Analiza strategiczna przedsiębiorstw e-commerce,
Architektura platform sprzedażowych e-commerce,
Automatyzacja procesów e-commerce,
Badanie użyteczność strony internetowej metodą eye- trackingową,
Integracja kanałów sprzedaży i dystrybucji w handlu,
Logistyka ostatniej mili i operatorzy logistyczni oraz kep (kuriersko, ekspresowo, paczkowi),
Metody niestandardowej komunikacji z klientem,
Modele biznesu w zakresie logistyki e-commerce,
Omnichannel commerce,
Optymalizacja procesów w logistyce e-commerce,
Platformy e-marketplace,
Proces zakupowy klienta w internecie,
Projektowanie wyrobów i usług z wykorzystaniem metod kreatywnych,
Transgraniczny handel internetowy,
Współczesne trendy rynkowe i nowe rozwiązania w zakresie e-commerce w polsce i na świecie,
Zarządzanie zapasami i magazynem w e-commerce,
Zarządzanie zwrotami w e-commerce,

Poproś o dokumenty rekrutacyjne