Psychologia zwierząt (CH)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie.

Studia są adresowane w pierwszej kolejności do absolwentów kierunków nie odbiegających od profilu związanego z gatunkami zwierząt objętych tematyką studiów, pragnących rozwijać się w zakresie zachowań zwierząt oraz nabyć umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów behawioralnych, a więc do: lekarzy weterynarii, techników weterynarii posiadających wyższe wykształcenie, magistrów zootechniki, biologii ogólnej, zoologii, fizjologii zwierząt oraz biologii medycznej. W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki.
CEL
Studia mają na celu przygotowanie fachowców w dziedzinie psychologii, behawioryzmu psów, kotów i koni oraz prowadzenie terapii we własnych praktykach behawioralnych na wchodzącym segmencie rynku usług. Program studiów przybliża między innymi takie tematy jak: rozumienie anatomiczno-fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów, kotów i koni, rozpoznawanie i różnicowanie prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt oraz przygotowania słuchaczy do samodzielnego układania i prowadzenia indywidualnych programów terapii dla przypadków nieprawidłowych zachowań zwierząt.

CZAS TRWANIA:

2 semestry (180 godzin), 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.   

ZAKRES TEMATYCZNY:

Program obejmuje 180 godziny wykładowe i warsztatowe z następujących tematów:
• Anatomia i fizjologia mózgu i układu nerwowego, regulacja neurohormonalna procesów zachowań, procesy i mechanizmy uczenia się. (12 godz.)
• Podstawy Psychologii (16 godz.)
• Organizacja praktyki behawioralnej (10 godz.)
• Trudności w bezpośredniej relacji z koniem (44 godz.)
• Problemy zachowań psów i kotów (94 godz.)
• Modyfikacja zachowań kotów (4 godz.)

Poproś o dokumenty rekrutacyjne