Coaching i psychologia biznesu (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Studia adresowane do absolwentów uczelni wyższych, w szczególności do:
-osób zajmujących się zarządzaniem, marketingiem, finansami, sprzedażą, inwestowaniem, coachingiem, jak również reklamą, PR i HR,
-osób podejmujących trudne decyzje i mających za zadanie przekonywanie do nich innych,
-osób, których praca dotyka kontaktów z ludźmi w aspekcie kierowania oraz współpracy bez zależności służbowych,
-wszystkich, którzy zawodowo zajmują się wspieraniem i pomaganiem innym, w tym do trenerów, doradców, lekarzy, nauczycieli i rodziców
-młodych, mniej doświadczonych ludzi biznesu, którzy przez wzmocnienie swoich umiejętności z zakresu psychologii, chcą poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Studia podyplomowe na specjalności Coaching i Psychologia Biznesu to gwarancja:


-uzyskania kwalifikacji z zakresu skutecznego kierowania ludźmi i zdobywania klientów,
-budowy własnego autorytetu menedżerskiego,
-nabycia kompetencji potrzebnych na każdym szczeblu zarządzania,
-zdobycia wielowymiarowej wiedzy teoretycznej i doświadczenia umożliwiającego wykonywanie zawodu coacha,
-rozwoju kariery i nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych.


CZAS TRWANIA:

Studia trwają dwa semestry- 180 godzin 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

czesne: 6 900 zł (lub 3 raty po 2 400 zł lub 10 rat po 750 zł)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Trening podstawowych kompetencji coacha – świadomości siebie i otoczenia.
Typy osobowości w coachingu.
Podstawy coachingu, tutoringu i mentoringu- relacje z klientem.
Etyka w coachingu.
Psychologia w coachingu i biznesie.
Profil i rozwój coacha.
Metody i techniki coachingu i mentoringu.
Autoprezentacja w coachingu i mentoringu.
Komunikacja w coachingu i mentoringu.
Proces coachingowy – sesja mentorska.
Motywacja w coachingu i mentoringu.
Zarządzanie czasem.
Superwizja w coachingu i doradztwie zawodowym.
Coaching przywódczy(menadżerski)/Kompetencje menadżerskie.
Coaching zespołu/Kompetencje pracownicze.
Coaching konfliktu/Elementy intermentoringu.
Kognitywistyczne podejście do coachingu i mentoringu.
Narzędzia diagnostyczne w coachingu i mentoringu.
Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje – warsztat.
Zarządzanie zmianą.
Praktyczna psychologia stresu i wypalenia zawodowego.
Praktyczna psychologia osobowości.
Ocena personalnych predyspozycji kandydatów do pracy.
Warsztat asertywności.
Psychologia decyzji.
Psychologia motywowania pracowników.
Podstawy zarządzania strategicznego.
Techniki sprzedażowe w biznesie.

Poproś o dokumenty rekrutacyjne