Coaching i Doradztwo Zawodowe (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Studia podyplomowe na specjalności Coaching i Doradztwo Zawodowe w Instytucie Studiów Podyplomowych adresowane są do absolwentów uczelni wyższych, w szczególności do:
– osób, które zawodowo zajmują się zarządzaniem w firmach i instytucjach,

– osób pracujących w działach marketingu i reklamy,
– posiadaczy własnej działalności gospodarczej,
– ludzi zajmujących się aktywizacją zawodową i doradztwem zawodowym,
– tych, którzy w codziennej pracy zajmują się obsługą klienta.

Nadrzędne cele studiów:

– przekazanie Ci warsztatu profesjonalnego coacha,

– rozwinięcie Twoich umiejętności związanych z własnym rozwojem osobistym,

– przekazanie Ci wiedzy dotyczącej efektywnego zarządzania czasem, podejmowania decyzji czy radzenia sobie ze stresem. 


CZAS TRWANIA:

Studia trwają dwa semestry. 180 godzin 30 punktów ECTS.

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

czesne: 6 900 zł (lub 3 raty po 2 400 zł lub 10 rat po 750 zł)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Trening podstawowych kompetencji coacha – świadomości siebie i otoczenia.
Typy osobowości w coachingu.
Podstawy coachingu, tutoringu i mentoringu- relacje z klientem.
Etyka w coachingu.
Psychologia w coachingu.
Profil i rozwój coacha.
Metody i techniki coachingu i mentoringu.
Autoprezentacja w coachingu i mentoringu.
Komunikacja w coachingu i mentoringu.
Proces coachingowy – sesja mentorska.
Motywacja w coachingu i mentoringu.
Zarządzanie czasem.
Superwizja w coachingu i doradztwie zawodowym.
Coaching przywódczy(menadżerski)/Kompetencje menadżerskie.
Coaching zespołu/Kompetencje pracownicze.
Coaching konfliktu/Elementy intermentoringu.
Kognitywistyczne podejście do coachingu i mentoringu.
Narzędzia diagnostyczne w coachingu i mentoringu.
Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego.
Zawodoznawstwo.
Poradnictwo zawodowe i personalne – podstawy prawne.
Doradztwo zawodowe i personalne w UE.
Psychologia podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych – diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego.
Współczesny rynek pracy – prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE.
Komunikacja interpersonalna.
Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy.
Warsztat pracy doradcy zawodowego – kierowanie rozwojem.
Planowanie kariery – Indywidualny Plan Działania.
Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego oraz e-doradztwo.

Poproś o dokumenty rekrutacyjne