NAUCZYCIEL INFORMATYKI

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

czesne: 3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ: Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.  

ZAKRES TEMATYCZNY:

Programy użytkowe
Bezpieczeństwo w środowisku technicznym i ruchu drogowym
Budowa stron internetowych
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Elementy grafiki komputerowej
Komunikatory, systemy wideokonferencyjne i portale społecznościowe
Metodyka informatyki
Dydaktyka informatyki
Metody edukacji interaktywnej
Bazy danych
Nowoczesne technologie informacyjne
Podstawy programowania
Praca metodą projektu
Ochrona danych i praw własności intelektualnej
Projektowanie komputacyjne
Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
Systemy operacyjne
Praktyka pedagogiczna – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne