Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej (UNS)

Studia prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi.

Studia mają charakter doskonalący, umożliwiający zdobycie wiedzy dotyczącej kryzysów i kompetencji w obszarze interwencji kryzysowej oraz zapobiegania kryzysom.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z udzielaniem profesjonalnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz pomocy osobom doświadczającym kryzysów rozwojowych czy sytuacyjnych. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji w zakresie prowadzenia diagnozy osób dotkniętych kryzysem, efektywnego reagowania i podejmowania skutecznego wsparcia w tym obszarze.

Program przygotowany jest z myślą o absolwentach takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, prawo, bezpieczeństwo narodowe, ale także dedykowany jest wszystkim zainteresowanych problematyką udzielania skutecznej pomocy psychologicznej i interwencji w sytuacji kryzysowej.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli


Zarządzeniem Rektora Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia odbywają się w formie on-line.

Studia trwają dwa semestry.


Psychologia kryzysu
Psychopatologia
Metody pracy w interwencji kryzysowej
Kryzysy osobiste i pomaganie w kryzysie
Trauma. Interwencja i pomoc psychologiczna w przypadku wystąpienia traumy i jej konsekwencji
Dialog motywujący w interwencji kryzysowej
Prawne i etyczne aspekty interwencji kryzysowej
Interwencja kryzysowa według modelu ICISF
Psychoterapia
Interwencja i przeciwdziałanie przemocy
Interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia kryzysem suicydalnym
Interwencja kryzysowa wobec choroby - praca z osobą i rodziną
Interwencja kryzysowa w sytuacji straty, śmierci i żałoby
Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień
Interwencja kryzysowa w sytuacji katastrof, kryzysów i zagrożeń
Mediacje i negocjacje
Techniki releksacji i redukcji stresu
Zarzadzanie kryzysowe
Interwencja kryzysowa w praktyce - case study - 20 godzin

Łączna liczba godzin - 240 (50h wykładów + 175h ćwiczeń + 20h stażu)
30 punktów ECTS

Płatność w 1 raciePłatność w 3 ratachPłatność w 10 ratach
Cena zwykła obowiązująca od 21.10.20213600 złotych3900 złotych3900 złotych
Cena promocyjna3150 złotych3300 złotych3400 złotych
Cena promocyjna ze zniżką 5% (szczegóły dotyczące rabatów)2990 złotych3135 złotych3250 złotych
Cena promocyjna ze żniżką 10% (szczegóły dotyczące rabatów)2835 złotych2970 złotych3100 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

 
 

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]