Asystent rodziny (CH)

Studia trwają dwa semestry.


Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy.
Elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej.
Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zadania i uprawnienia asystenta rodziny.
Etyka pracy asystenta rodziny
Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny.
Komunikacja interpersonalna
Metodyka pracy asystenta
Definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy
Analiza potrzeb i problemów rodziny
Sporządzanie planu pracy z rodziną
Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
Problematyka mediacji w rodzinie
Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;
Edukacja zdrowotna
Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
Pielęgnacja niemowląt i dzieci
Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym
Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę
Zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną- praktyka – 30 godz.

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Umowa zwykła5900 złotych6200 złotych6600 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]