Grafika reklamowa (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych praktyczną stroną reklamy. Zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane pracą w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach lub firmach posiadających swoje działy składu i fotoedycji. Studia pozwolą także poszerzyć wiedzę na temat pracy grafika osobom czynnie uprawiającym ten zawód, które odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu składu i fotoedycji oraz wymiany doświadczeń z praktykami rynku.
CEL
Studia Grafika Reklamowa to odpowiedź na potrzeby rynku: ich zamierzeniem jest perfekcyjne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie grafika reklamowego. Są kontrofertą uczelni artystycznych, nie dających tak dobrego przygotowania w kwestii brandingu i osadzenia pracy grafika w kontekście działań rynkowych firm oraz oczekiwań pracodawców w tym zakresie.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 202 godziny, 28 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Organizacja i techniki reklamy
Historia designu i reklamy , psychologiczne mechanizmy reklamy;
Zarządzanie projektem w agencji reklamowej;
Kompozycja i tworzenie wizerunku, typografia, SIW, logo;
Zastosowania praktyczne prac projektowych: przygotowanie do druku, projektowanie opakowań, współpraca z drukarnią.
Rachunek kosztów działalności marketingowej
Emisja i higiena głosu
Marketing w reklamie
Grafika komputerowa
Technologia informacyjnej
Techniki dystrybucji i sprzedaży
Elementy towaroznawstwa
Prawo, etyka i kultura zawodowa

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl
Formularz rekrutacyjny na studia podyplomowe – Pobierz

Poproś o dokumenty rekrutacyjne