Dietetyka i psychologia zdrowia (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie.

Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych dietetyką i psychologią zdrowia, a w szczególności: dietetyków, technologów żywności; psychologów i psychoterapeutów; lekarzy i pielęgniarek; nauczycieli i pedagogów.
CEL
Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką zachowań zdrowotnych, ich somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania. Poza wiedzą z zakresu medycyny o chorobach dieto-zależnych i fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych, słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z bogatą wiedzą psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz na skuteczne motywowanie do zmiany. Dowiedzą się, jak oddziaływać na jednostki i grupy, aby wspomagać zmianę sposobu żywienia, jak motywować do leczenia dietetycznego oraz w jaki sposób przygotowywać programy edukacyjne dla różnych populacji, takich jak młodzież i dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży itp.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 280 godziny, 38 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Anatomia i fizjologia żywienia człowieka
Podstawy żywienia człowieka
Zalecenia dietetyczne w zdrowiu i chorobie
Poradnictwo dietetyczne z zasadami układania jadłospisów (skład żywności, normy żywienia)
Aktywność fizyczna jako element profilaktyki i terapii
Żywienie w poszczególnych okresach życia
Podstawy psychologii jedzenia i odchudzania się
Psychologia emocji i motywacji
Elementy terapii poznawczo-behawioralnej a zmiana nawyków żywieniowych
Dialog motywujący jako wsparcie zmiany nawyków żywieniowych
Podstawy prawa i etyki
Przeprowadzanie wywiadu żywieniowego
Analiza sposobu żywienia i stanu odżywiania
Komunikacja z pacjentem
Układanie planów żywieniowych i behawioralnych
Pokonywanie barier i trudności w pracy

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne