Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Adresatami studiów są absolwenci studiów o kierunkach humanistycznych i społecznych (np. psychologia, pedagogika, resocjalizacja, opieka społeczna), pracownicy przedszkoli i szkół integracyjnych, placówek oferujących pomoc osobom (nie tylko dzieciom) z zaburzeniami rozwoju (zwłaszcza autyzmem, ADHD, upośledzeniem umysłowym) oraz zaburzeniami zachowania; członkowie stowarzyszeń i fundacji na rzecz pomocy ww. grupom; pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz osoby mające styczność z osobami o zaburzonym rozwoju (np. rodzice, opiekunowie). Zgłoszenia osób nie spełniających tych kryteriów będą rozpatrywane osobno, po zakończeniu zasadniczej rekrutacji w miarę dostępnych miejsc.

Celem studiów jest dostarczenie pogłębionej wiedzy o wpływie czynników środowiskowych na zachowanie i zapoznanie z metodami praktycznego wykorzystania tej wiedzy. Stosowana Analiza Zachowania (Applied Behavior Analysis – ABA) jest nauką zajmującą się badaniem i wykorzystaniem praw uczenia do rozwiązywania społecznie istotnych problemów. Wykorzystanie ABA jest szerokie, ale metody behawioralne są szczególnie przydatne i efektywne w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju (np. autyzmem) i zaburzeniami zachowania. Biorąc pod uwagę wiele wyzwań w pracy zawodowej, z którymi mierzą się profesjonaliści pracujący na co dzień z osobami o nietypowym rozwoju, proponowane studia podyplomowe zapewnią słuchaczom również podstawy teoretyczne związane z analizą zachowania i metodami badań behawioralnych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 270 godziny, 45 punktów ECTS

20 godzin praktyk

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

ZAKRES TEMATYCZNY:

• Podstawowe procesy i pojęcia z analizy zachowania.
• Eksperymentalna analiza zachowania.
• Stosowana analiza zachowania I: podstawowe zagadnienia.
• Stosowana analiza zachowania II: wdrażanie teorii w praktykę.
• Stosowana analiza zachowania w edukacji.
• Metody badawcze w analizie zachowania.
• Diagnoza, terapia i zagadnienia etyczne w pracy z dziećmi z autyzmem.
• Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych.
• Umiejętności społeczne: metody oceny i techniki nauczania.
• Zachowania trudne: ocena funkcjonalna, metody oddziaływań i kwestie etyczne.
• Techniki terapii behawioralnej reakcji lękowych.
• Zagadnienia etyczne dotyczące pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
• Staż praktyczny w ośrodku terapeutycznym dla dzieci z autyzmem: zagadnienia empiryczne we wczesnej intensywnej terapii behawioralnej dzieci z autyzmem.

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl
F

[contact-form-7 404 "Not Found"]