Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Studia są przeznaczone dla osób, które pragną zdobyć lub rozwinąć swoje umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących kontrowersyjne decyzje (facylitacja).

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów (w charakterze negocjatorów, mediatorów lub facylitatorów) występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach handlowych i politycznych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji i facylitacji. W programie przewidziane są także spotkania z wybitnymi praktykami życia społecznego, gospodarczego i politycznego, zaangażowanymi w negocjacje i mediacje aktualnych konfliktów społecznych, zagrożeń strajkowych, sporów politycznych, negocjacjach biznesowych, w mediacjach sądowych spraw karnych i cywilnych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 210- godzin, 35 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

• Psychologia małżeństwa i rodziny
• Funkcjonowanie rodziny w ujęciu systemowym
• Przemoc w rodzinie i interwencja kryzysowa
• Podstawy pomocy psychologicznej w pracy z rodzicami
• Pomoc psychologiczna rodzinie w wybranych problemach dzieci i młodzieży
• Warsztaty umiejętności dla rodziców i prowadzenia grupy wsparcia
• Problemy rodziców i pomoc psychologiczna w praktyce
• Podstawy kierowania procesem mediacji rodzinnych
• Zaawansowane strategie pracy mediatora rodzinnego
• Mediacje rodzinne w konfliktach rozwodowych i porozwodowych
• Zastosowanie mediacji w konfliktach międzypokoleniowych
• Mediacje rodzinne w praktyce
• Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego w kontekście mediacji rodzinnych

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl
F

[contact-form-7 404 "Not Found"]