Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej z siedzibą Warszawie.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych wykorzystaniem koncepcji i metod psychologii społecznej w działaniach na rzecz rozwoju organizacji. Program dostosowany został do potrzeb kadry kierowniczej i osób pragnących doskonalić posiadane kompetencje i nabywać nowe.
CEL
celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami stojącymi przed rozwijającymi się organizacjami, a więc wyposażenie ich w takie kompetencje jak:
• diagnozowanie problemów i rozumienie procesów organizacyjnych,
• wspieranie rozwoju pracowników,
• wszechstronne wspomaganie grup i zespołów zadaniowych,
• projektowanie i wprowadzanie zmian w organizacji.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 220 godziny, 35 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

• Psychologia ogólna
• Psychologia społeczna
• Psychologia zarządzania
• Dynamika grup i zespołów ludzkich
• Przywództwo
• Diagnozowanie organizacji
• Praktyka szkolenia i doradztwa
• Strategiczne problemy rozwoju organizacji
• Zarządzanie zmianą
• Organizacja ucząca się
• Techniki twórczego myślenia
• Innowacyjność w organizacji
• Zarządzanie stresem
• Coaching, Mentoring i Action Learning

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne