Psychologia pracy i zarządzanie personelem (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie.

Proponowane przez nas studia podyplomowe na specjalności Psychologia Pracy i Zarządzanie Personelem są dedykowane:
– osobom, które zawodowo zajmują się zarządzaniem w firmach i instytucjach,
– pracownikom działów marketingu, sprzedaży i inwestycji,
– coachom,
– specjalistom od reklamy,
– osobom, które zajmują się PReh i HRem,
– wszystkim, którzy często kontaktują się z klientami i pracownikami, oraz w swojej pracy zajmują się przekonywaniem innych do swoich decyzji,
– pasjonatom psychologii,
– ludziom, którzy pragną dbać o swój rozwój osobisty,
– menedżerom,
– pracownikom różnych szczebli w podmiotach związanych z handlem, NGO i sektorem prywatnym,
– młodym, niedoświadczonym ludziom biznesu, którzy chcą rozwijać swoje skrzydła

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 220 godziny, 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
6 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zaawansowana psychologia menedżerska
Komunikacja w zespole międzykulturowym
Zarządzanie efektywnością
Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
Zarządzanie zmianą
Dokumentacja kadrowa i płacowa
Systemy wynagrodzeń i koszty pracy
Trening interpersonalny
Coaching
Psychologia sprzedaży
Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu ludźmi
Poznawcze uwarunkowania umysłu w biznesie
Metody i techniki sprzedaży
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Zarządzanie rozwojem pracowników
Zarządzanie relacjami z klientem

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne