Psychologia pozytywna (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie.

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które chcą zrealizować dwa cele:
• uzupełnić wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki czemu będą mogli wykorzystać ją w swoim życiu osobistym;
• wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy zawodowej w celu polepszenia relacji zawodowych, bądź zwiększenia efektywności swoich działań i działań współpracowników.
CEL
Psychologia pozytywna jako nauka stanowi próbę integracji wiedzy psychologicznej w kierunku poszukiwania silnych stron i zasobów człowieka, które sprawiają, że życie jego ma sens i jest dobre, w przeciwieństwie do psychologii klasycznej (zwłaszcza klinicznej) skoncentrowanej głównie na opisywaniu i wyjaśnianiu trudności, problemów, patologii człowieka i społeczeństw. Światowe i europejskie kongresy psychologii pozytywnej pokazały jak dużym zainteresowaniem cieszą się idee dobrego życia, jak wiele możemy zyskać skupiając się na tym, co dobre i piękne w człowieku, co może wykorzystywać w swoim życiu i wobec innych.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 220 godziny, 30 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

• Wprowadzenie do psychologii pozytywnej
• Szczęście – wyznaczniki i konsekwencje
• Siły sygnaturowe charakteru
• Rola emocji pozytywnych. Pozytywność (positivity)
• Metody badawcze w psychologii pozytywnej
• Zastosowania psychologii pozytywnej
• Zdrowie pozytywne
• Zachowania zdrowotne z perspektywy psychologii pozytywnej
• Psychologia pozytywna w organizacji
• Uważność (mindfulness)
• Miłość i pozytywne relacje interpersonalne
• Kompetencje psychologiczne z zakresu psychologii pozytywnej:
• Zadbać o własne szczęście – nowe doświadczenia straty
• Interwencje pozytywne w praktyce pomocowej
• Interwencje pozytywne w miejscu pracy
• Kształtowanie sił i cnót charakteru w edukacji
• Pozytywne relacje interpersonalne

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne