Psychologia pozytywna (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które chcą zrealizować dwa cele:
• uzupełnić wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki czemu będą mogli wykorzystać ją w swoim życiu osobistym;
• wykorzystać wiedzę teoretyczną i praktyczną w pracy zawodowej w celu polepszenia relacji zawodowych, bądź zwiększenia efektywności swoich działań i działań współpracowników.
Psychologia pozytywna jako nauka stanowi próbę integracji wiedzy psychologicznej w kierunku poszukiwania silnych stron i zasobów człowieka, które sprawiają, że życie jego ma sens i jest dobre, w przeciwieństwie do psychologii klasycznej (zwłaszcza klinicznej) skoncentrowanej głównie na opisywaniu i wyjaśnianiu trudności, problemów, patologii człowieka i społeczeństw. Światowe i europejskie kongresy psychologii pozytywnej pokazały jak dużym zainteresowaniem cieszą się idee dobrego życia, jak wiele możemy zyskać skupiając się na tym, co dobre i piękne w człowieku, co może wykorzystywać w swoim życiu i wobec innych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają dwa semestry.


Wprowadzenie do psychologii pozytywnej
Szczęście – wyznaczniki i konsekwencje
Siły sygnaturowe charakteru
Rola emocji pozytywnych. Pozytywność (positivity)
Metody badawcze w psychologii pozytywnej
Zastosowania psychologii pozytywnej
Zdrowie pozytywne
Zachowania zdrowotne z perspektywy psychologii pozytywnej
Psychologia pozytywna w organizacji
Uważność (mindfulness)
Miłość i pozytywne relacje interpersonalne
Kompetencje psychologiczne z zakresu psychologii pozytywnej:
Zadbać o własne szczęście – nowe doświadczenia straty
Interwencje pozytywne w praktyce pomocowej
Interwencje pozytywne w miejscu pracy
Kształtowanie sił i cnót charakteru w edukacji
Pozytywne relacje interpersonalne

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Umowa zwykła5900 złotych6200 złotych6600 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]