Neurologopedia (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.

Studia na specjalności Neurologopedia to szansa na podniesienie swoich umiejętności i wzbogacenie ich o dodatkowe, cenne kompetencje dla wszystkich osób, które ukończyły już studia wyższe (na stopniu magistra) i IV-semestralne studia podyplomowe na kierunku logopedia. Za sprawą oferowanego przez nas wykształcenia znacznie zwiększysz swoje możliwości i znajdziesz się w komfortowej pozycji do zaplanowania własnej, pełnej sukcesów kariery zawodowej. Praca w najlepszych placówkach ochrony zdrowia czy oświatowych.
Kształcenie na tym kierunku znacznie poszerza wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia, mają szerokie perspektywy na znalezienie zatrudnienia zapewniającego stabilność, wysokie zarobki i rozwój osobisty. Obecnie logopeda jest osobą niezbędną we wszystkich placówkach szkolno-wychowawczych, zwłaszcza w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Ponadto miejsca pracy dla neurologopedów czekają w ośrodkach opieki zdrowotnej i rehabilitacji, gdyż często osoby po różnego rodzaju wypadkach i urazach potrzebują pomocy w zakresie powrotu do pełnej sprawności także w tym zakresie.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 400 godzin (w tym 60 h stażu), 56 punktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Zaburzenia mowy pochodzenia korowego
Afazja diagnoza i terapia
Afazja w ujęciu medycznym
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
Anatomia,fizjologia i patologia układu nerwowego
Arteterapia
Diagnostyka i terapia osób z dysfunkcją słuchu
Diagnoza i terapia zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi
Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
Fizjoterapia kliniczna
Mowa osób po operacji usunięcia krtani
Muzykoterapia
Neuropsychologia
Podstawy psychiatrii
Psychiatria dziecięca
Psycho- i neurolingwistyczne aspekty mowy
Psychologia rozwoju człowieka
Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy
Wczesna interwencja logopedyczna
Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologopedii
Zaburzenia mowy pochodzenia korowego
Zaburzenia mowy w uszkodzeniach neurologicznych
Zaburzenia rozwojowe w obszarze funkcji poznawczych i mowy

Stażpraca z osobami neurologicznymi z zaburzeniami mowy –

60 godzin (szpital lub gabinet prywatny)

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne