Psychologia transportu (CH)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa drogowego skierowana jest do zorientowanych na rozwój dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zainteresowanych treściami kierunkowymi dyplomowanych psychologów – pragnących rozszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności praktycznych z omawianych dziedzin.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu, z uwzględnieniem elementów psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, a także metodyki badań, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają dwa semestry.


Wprowadzenie do psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Mechanizmy regulacji zachowań
Procesy starzenia się, zaburzenia poznawcze i psychoorganiczne a funkcjonowanie kierowcy
Neuropsychologiczne aspekty uczestnictwa w ruchu drogowym
Etyka
Stres, PTSD i terapia ofiar wypadków drogowych
Metodologia badań psychologicznych w psychologii transportu
Medycyna pracy i psychologia kolejowa. Współpraca psychologa z lekarzem specjalistą. Wpływ leków na prowadzenie pojazdów
Psychopatologia – klasyfikacja i diagnostyka
Psychologia i diagnostyka uzależnień
Propedeutyka badań kierowców

Płatność w 1 raciePłatność w 2 ratachPłatność w 4 ratach
Umowa zwykła5900 złotych6200 złotych6600 złotych
Opłata wpisowa100 złotych100 złotych100 złotych

     
     
    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]