Psychologia transportu (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie.

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa drogowego skierowana jest do zorientowanych na rozwój dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zainteresowanych treściami kierunkowymi dyplomowanych psychologów – pragnących rozszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności praktycznych z omawianych dziedzin.
CEL
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu, z uwzględnieniem elementów psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, a także metodyki badań, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 180 godzin, 30 puntktów ECTS

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.   

ZAKRES TEMATYCZNY:

Wprowadzenie do psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Mechanizmy regulacji zachowań
Procesy starzenia się, zaburzenia poznawcze i psychoorganiczne a funkcjonowanie kierowcy
Neuropsychologiczne aspekty uczestnictwa w ruchu drogowym
Etyka
Stres, PTSD i terapia ofiar wypadków drogowych
Metodologia badań psychologicznych w psychologii transportu
Medycyna pracy i psychologia kolejowa. Współpraca psychologa z lekarzem specjalistą. Wpływ leków na prowadzenie pojazdów
Psychopatologia – klasyfikacja i diagnostyka
Psychologia i diagnostyka uzależnień
Propedeutyka badań kierowców

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail:studia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne