SEKSUOLOGIA KLINICZNA

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie.

Studia są przeznaczone dla psychologów, pedagogów oraz lekarzy. Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Absolwenci podyplomowych studiów mogą być zatrudniani w poradnictwie seksuologicznym, gabinetach psychoterapii indywidualnej i małżeńskiej, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnej praktyce psychoterapeutycznej, szpitalach, telefonach zaufania, centrach pomocy rodzinie, zespołach leczenia środowiskowego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, czy w prowadzeniu szkoleń.
Ukończenie studiów umożliwia ubieganie się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego. Zgodnie
z “Regulaminem uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego” nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne zaliczenie 100 godzin kwalifikowanych szkoleń seksuologicznych w formie studiów podyplomowych zapewnia absolwentowi 100 punktów na 200 obowiązkowych wymaganych przy wszczęciu procedury uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego i na 500 obowiązkowych wymaganych w procedurze uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego.

Celem studiów “Seksuologia kliniczna” jest przekazanie wiedzy oraz nauczenie umiejętności z zakresu prawidłowego diagnozowania zaburzeń seksualnych oraz skutecznego ich leczenia. Przygotowują one absolwentów do udzielania pomocy osobom indywidualnym lub parom z problemami seksualnymi.

CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

5900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Wstęp do seksualności człowieka
Diagnostyka zaburzeń seksualnych
Seksualność człowieka w ujęciu głównych nurtów filozoficznych i religijnych. Seksualność człowieka w Polsce i na świecie. Kwestie etyczne, społeczne, moralne. Klinika zaburzeń seksualnych
Metody psychoterapeutyczne w leczeniu zaburzeń seksualnych.
Seksuologia sądowa
Kobiecość i męskość
Psychofizjologia seksualności
Seksuologia społeczna i kulturowa
Specyfika rozwoju związków partnerskich
Studium przypadku
Warsztat seksuologiczny

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail: studia@edusfera.edu.pl

Poproś o dokumenty rekrutacyjne