Seksuologia kliniczno-sądowa (CH)

ADRESACI:

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie.

Studia są przeznaczone dla psychologów, pedagogów oraz lekarzy. Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Absolwenci podyplomowych studiów mogą być zatrudniani w poradnictwie seksuologicznym, gabinetach psychoterapii indywidualnej i małżeńskiej, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnej praktyce psychoterapeutycznej, szpitalach, telefonach zaufania, centrach pomocy rodzinie, zespołach leczenia środowiskowego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, czy w prowadzeniu szkoleń.
Ukończenie studiów umożliwia ubieganie się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego. Zgodnie
z “Regulaminem uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego” nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne zaliczenie 100 godzin kwalifikowanych szkoleń seksuologicznych w formie studiów podyplomowych zapewnia absolwentowi 100 punktów na 200 obowiązkowych wymaganych przy wszczęciu procedury uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego i na 500 obowiązkowych wymaganych w procedurze uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają dwa semestry

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

5900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy Seksuologii
Wstęp do seksuologii
Biologiczne podstawy seksualności. Psychofizjologia seksualności
Różnicowanie płci
Badanie seksuologiczne i wywiad seksuologiczny
Pojęcie normy w seksuologii
Etyka w praktyce seksuologicznej
Seksuologia dzieci i młodzieży
Seksuologia osób w wieku podeszłym
HIV i inne infekcje przenoszone drogą płciową: drogi zakażenia, leczenie, epidemiologia
Seksualność osób z niepełnosprawnościami
Psychologia miłości


Seksuologia Kliniczna
Klinika zaburzeń seksualnych
Praktyczny trening diagnozy seksuologicznej
Zaburzenia Preferencji Seksualnych
Dysforia i niezgodność płciowa
Zaburzenia seksualne w różnych specjalnościach medycznych


Seksuologia Sądowa
Podstawy seksuologii sądowej
Diagnoza nadużyć seksualnych wobec dzieci
Leczenie sprawców przestępstw seksualnych
Opiniowanie sądowo-seksuologiczne. Analiza akt sprawy. Zasady tworzenia opinii sądowo-seksuologicznej.


Praktyczne zastosowanie seksuologii
Metody psychoterapeutyczne w leczeniu zaburzeń seksualnych
Pomoc psychoseksualna dla osób LGBT
Nienormatywne relacje – geneza i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne
Studium przypadku – praca z pacjentem
Warsztat seksuologiczny

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail: studia@edusfera.edu.pl

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne