SEKSUOLOGIA

ADRESACI:

Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym  Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Studia adresowane są do psychologów, pedagogów oraz lekarzy i innych osób pracujących w zawodach medycznych, których praca zakłada podnoszenie jakości życia seksualnego, działanie na rzecz bezpiecznej i zdrowej seksualności, popularyzację wiedzy o seksualności (np. prowadzenie edukacji seksualnej) lub pomoc w radzeniu sobie z typowymi problemami i zaburzeniami związanych ze sferą seksualną.

W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom rzetelnej wiedzy, integrującej różnorodność perspektyw w obszarze seksuologii, a przede wszystkim aktualnej i zgodnej z najnowszym rozumieniem seksualności. Przywiązujemy szczególną wagę do wykształcenia u słuchaczy umiejętności odpowiedzialnych interwencji terapeutycznych, mieszczących się w zakresie kompetencji osoby pomagającej. Nasi absolwenci będą przygotowani do wspierania w radzeniu sobie z trudnościami w zakresie seksualności, profilaktyki tych trudności oraz wspierania zdrowego rozwoju seksualnego.

CZAS TRWANIA:

Studia trwają  dwa semestry (250 godzin, 42 ECTS).

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł – płatna na konto: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
4 900 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy seksuologii
• Biologiczne podstawy seksualności
• Różnicowanie płci
• Wprowadzenie do metod badania seksualności człowieka
• Jak poprawnie interpretować i popularyzować badania nad seksualnością
• Norma w seksualności, jej społeczne kształtowanie i zmiany
• Etyka w praktyce seksuologicznej
• Seksualność w dzieciństwie i dojrzewaniu
• Seksualność w dorosłości
• HIV i inne infekcje przenoszone drogą płciową: drogi zakażenia, leczenie, epidemiologia
• Zdrowie seksualne i reprodukcyjne
• Podstawy seksuologii sądowej

Seksuologia kliniczna:
• Organiczne przyczyny problemów seksualnych i ich leczenie
• Psychogenne problemy seksualne – wprowadzenie
• Podejście poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, humanistyczne i integracyjne w leczeniu zaburzeń seksualnych i relacji
• Praktyczny trening diagnozy seksuologicznej
• Diagnoza nadużyć seksualnych wobec dzieci

Praca z seksualną i płciową różnorodnością:
• Seksualność osób z niepełnosprawnościami
• Transpłciowość – podejście biopsychospołeczne i wsparcie psychologiczne
• Pomoc psychoseksualna dla osób LGBT
• Kinky training: Klient z nietypową seksualnością
• Nienormatywne relacje – poradnictwo psychologiczne

Wspieranie rozwoju i zdrowia seksualnego:
• Praca z własną seksualnością- przygotowanie do wykonywania zawodu
• Trendy seksualne i współczesne kierunki pracy z seksualnością
• Pozytywna praca z kobiecą seksualnością
• Jak prowadzić warsztat edukacji seksualnej
• Poradnictwo okołotestowe HIV i szacowanie ryzyka
• Praca interwencyjna

Psychoseksualność w relacji:
• Psychologia miłości
• Przemiany ról płciowych i modeli związków

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail: studia@edusfera.edu.pl

[contact-form-7 404 "Not Found"]